www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil ha eksterne tilbud på reiselivsplan i full fart Ti. 1. des. 2020
Meny

Vil ha eksterne tilbud på reiselivsplan i full fart

Publisert 24.08.16 Etter at Vestby kommunestyre har vedtatt å utarbeide en reiselivsplan for Vestby, går nå kommunen ut og ber om tilbud på kjøp av tjenesten hos ekstern leverandør. Kjøpsønsket ble publisert på kommunens hjemmeside 22. august, og tilbudsfristen er allerede fredag 2. september.

► Det heter at reiselivsplanen "bør omfatte områdene turisme, handel (shopping), opplevelser, natur- og kulturlandskap, attraksjoner og sjø- og båtliv.

Videre at "planen bør omhandle viktige satsningsområder som er en forutsetning for å lykkes med reiseliv herunder organisering, samarbeid, kompetanse, infrastruktur."

Kommunen ønsker at tilbyder "gir en beskrivelse av innhold, organisering, metodikk, antatt fremdriftsplan og ressursbruk knyttet til arbeidet, og på hvilken måte kommunens ressurs- og fagpersoner skal bidra."

Det åpnes også for at andre eksterne aktører kan delta, og det blir uttrykt ønske om en "utdyping av forventet deltakelse".

Mottatte tilbud vil bli vurdert ut fra "en samlet vurdering av pris, tids- og gjennomføringsplan, samt tilbyders gjennom-føringsevne". Det bes til slutt om at tilbyder oppgir referanser fra tilsvarende oppdrag.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland