www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil ”tilbakeføre” baksiden på Huitfeldtgården Fr. 16. nov. 2018
Meny

Vil ”tilbakeføre” baksiden PÅ HUITFELDTGÅRDEN


Planskisse av Kvernaas Arkitekter AS, en av mange skisser og gamle fotografier med mer som finnes i en presentasjonsbrosjyre arkitektfirmaet har laget for prosjektet.

(06.11.18) (Reporter Svein-H. Strand) I samarbeid med gårdeier Tom Brøsholen arbeider eierne av Apoteket i Son AS og Son Apoteklab AS med et stort prosjekt som innebærer at baksiden av den verneverdige Huitfeldtgården i Kolåsveien får en ny bygningskropp. Tanken er at baksiden langt på vei blir tilbakeført til sitt gamle utseende fram til rivingen som skjedde ca 1980. Fasaden får da en ny bygningskropp og bedriften mer plass.

– Fasaden bak fikk et veldig ”tilfeldig” utseende etter rivingen. Kjelleren skulle ”tas senere”, var planen. Så kom Solsiden-prosjektet og genererte noen endringer som vi ser i dag, inkludert noen ”uavklarte ordninger” for apoteket som leietaker, sier daglig leder, apoteker Are Egeland til LM.

PROSJEKT MED TODELT HENSIKT

– Prosjektet som vi har jobbet lenge med nå er todelt og sikter også mot å heve standarden på lokalene våre her i vernesonen. Med mer plass kan vi også flytte produksjonen i laboratoriet fra kjelleren og opp i første etasje. Vi vil da kunne anskaffe bl.a. en tubefyllemaskin, produsere mer rasjonelt og gi oss ansatte en fullstendig kontroll på produksjonsmiljøet. På kjøpet blir det også et bedre arbeidsmiljø i apoteket, understreker Egeland.

Med tanke på at det fortsatt arbeides i prosjektmodus, er det litt av en milepæl at hele planen allerede er presentert for Vestby kommune med ”et smilende” resultat. Desto mer fordi også fylkeskommunen var representert på møtet med tanke på den bevaringsmessige dimensjon ved projektet.

På møtet ble det bl.a. lagt fram arkitektskisser Og det ble vist hvordan man med tegninger og gamle Wilse-fotografier i de nye lokalene kan gå tilbake i historien, da det også var en stall i bakgården.

FØRST NOEN MINDRE
REGULERINGSENDRINGER

– Vi hadde et veldig positivt møte med representanter for planavdelingen og bygningsavdelingen. Siden vi er kommet så langt med projektet, anbefaler de at vi i fortsettelsen jobber med å fremme noen mindre reguleringsendringer. Det kan vise seg å være praktisk dersom dette er på plass før prosjektet leveres til administrativ og politisk behandling.

Det sier Are Egeland. Sammen med apoteker Inge Valle Tangen er han eier av begge aksjeselskapene. Egeland har i lengre tid vært ”frikjøpt” for å arbeide med dette på heltid.

TILBYR ORIENTERING 
fØR NABOVARSLENE

Det er en stund til det er aktuelt å sende ut nabovarsler. Men naboer, berørte og andre interesserte er velkommen til å få en orientering om prosjektplanene, smiler Are Egeland. Daglig leder og prosjektleder er åpenbart glad for å være kommet så langt at han kan dele det spennende prosjektet med offentligheten.

Først i Lokalmagasinet.no, og her følger vi opp med mer ”kjøt og blod” i morgen. Blant annet om hvorfor bedriften trenger såpass mye mer plass.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland