www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil ”tilbakeføre” baksiden på Huitfeldtgården Ti. 20. okt. 2020
Meny

Vil ”tilbakeføre” baksiden PÅ HUITFELDTGÅRDEN


Planskisse av Kvernaas Arkitekter AS, en av mange skisser og gamle fotografier med mer som finnes i en presentasjonsbrosjyre arkitektfirmaet har laget for prosjektet.

(06.11.18) (Reporter Svein-H. Strand) I samarbeid med gårdeier Tom Brøsholen arbeider eierne av Apoteket i Son AS og Son Apoteklab AS med et stort prosjekt som innebærer at baksiden av den verneverdige Huitfeldtgården i Kolåsveien får en ny bygningskropp. Tanken er at baksiden langt på vei blir tilbakeført til sitt gamle utseende fram til rivingen som skjedde ca 1980. Fasaden får da en ny bygningskropp og bedriften mer plass.

– Fasaden bak fikk et veldig ”tilfeldig” utseende etter rivingen. Kjelleren skulle ”tas senere”, var planen. Så kom Solsiden-prosjektet og genererte noen endringer som vi ser i dag, inkludert noen ”uavklarte ordninger” for apoteket som leietaker, sier daglig leder, apoteker Are Egeland til LM.

PROSJEKT MED TODELT HENSIKT

– Prosjektet som vi har jobbet lenge med nå er todelt og sikter også mot å heve standarden på lokalene våre her i vernesonen. Med mer plass kan vi også flytte produksjonen i laboratoriet fra kjelleren og opp i første etasje. Vi vil da kunne anskaffe bl.a. en tubefyllemaskin, produsere mer rasjonelt og gi oss ansatte en fullstendig kontroll på produksjonsmiljøet. På kjøpet blir det også et bedre arbeidsmiljø i apoteket, understreker Egeland.

Med tanke på at det fortsatt arbeides i prosjektmodus, er det litt av en milepæl at hele planen allerede er presentert for Vestby kommune med ”et smilende” resultat. Desto mer fordi også fylkeskommunen var representert på møtet med tanke på den bevaringsmessige dimensjon ved projektet.

På møtet ble det bl.a. lagt fram arkitektskisser Og det ble vist hvordan man med tegninger og gamle Wilse-fotografier i de nye lokalene kan gå tilbake i historien, da det også var en stall i bakgården.

FØRST NOEN MINDRE
REGULERINGSENDRINGER

– Vi hadde et veldig positivt møte med representanter for planavdelingen og bygningsavdelingen. Siden vi er kommet så langt med projektet, anbefaler de at vi i fortsettelsen jobber med å fremme noen mindre reguleringsendringer. Det kan vise seg å være praktisk dersom dette er på plass før prosjektet leveres til administrativ og politisk behandling.

Det sier Are Egeland. Sammen med apoteker Inge Valle Tangen er han eier av begge aksjeselskapene. Egeland har i lengre tid vært ”frikjøpt” for å arbeide med dette på heltid.

TILBYR ORIENTERING 
fØR NABOVARSLENE

Det er en stund til det er aktuelt å sende ut nabovarsler. Men naboer, berørte og andre interesserte er velkommen til å få en orientering om prosjektplanene, smiler Are Egeland. Daglig leder og prosjektleder er åpenbart glad for å være kommet så langt at han kan dele det spennende prosjektet med offentligheten.

Brøsholen skal EIE – Egeland LEIE

Å anslå hva den nye bygningskroppen på Huitfeldtgården vil koste, er litt for tidlig. Men det som er på det rene, er at også denne, råbygget, vil bli eid av Tom Brøsholen. Apoteker Are Egeland sikrer seg imdlertid leierett for hele sitt videre yrkesliv i gården, forteller han til LM. Men prosjektkostnadene faller på ham, og han anslår i dag at de vil ende på minst tre millioner kroner.

Dagens situasjon. Foto fra prosjektpresentasjon.

Tar høyde for framtiden

I "Prosjekt Huitfeldtgården" tas det arealmessig høyde for både utvidet produksjon av egne produkter (legemidler og salver) og framtidig leieproduksjon. Forespørsler om å være leieprodusent foreligger allerede.

Det undertreker apoteker Are Egeland når samtalen kommer inn på kvadratmeter. I den prosjekterte bygningskroppen inntil den nåværende vestfasaden skal det være ca 140 kvadratmeter til disposisjon for Son Apoteklab, minus litt ekstra plass for apotekdriften.

I kjelleretasjen der all produksjon foregår i dag, disponerer man nå ca 140 kvadratmeter.

Uten noen formell tilknytning til prosjektet, vil Son Apotek snart disponere ytterligere i underkant av 100 kvm. i nordre del av Huitfeldtgården. Der blir det ledig plass etter litt "intern rokering".

Kabel-TV-selskapet Soon Visjon flytter nemlig ved nyttårstider til nye lokaler i Solsiden, et steinkast unna. En annen leietaker, Osteopat Vegard Fjærli, overtar disse lokalene. Og så rykker da apoteket inn etter ham.På denne skissen fra presentasjonsbrosjyren til Kvernaas Arkitekter AS kan den planlagte bygningen ses med skråstilt møne ett av flere tiltak for at baksiden langt på vei skal bli tilbakeført til sitt gamle utseende.

LITT "BYREPARERING" OGSÅ


– Ved Apoteket i Son ønsker vi å videreutvikle produksjonsvirksomheten i Son Apoteklab. Nye, rasjonelle lokaler vil gi oss mulighet til å heve standarden. Det er viktig for dagens og fremtidens krav. Samtidig er dette en ypperlig mulighet for å utøve litt "byreparering", sier Are Egeland, her fotografert i apoteklokalene i går.  


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland