www.lokalmagasinet.no NYHETER | Viktig høringsmøte om Solhøytomta Lø. 16. jan. 2021
Meny

Viktig høringsmøte om Solhøy-tomta(21.05.18) (LM-foto: Sturla Strand) Det er stor interesse for morgendagens åpne høringsmøte om detaljregulering av Solhøytomta til kommunale omsorgsboliger. Forslaget til detaljregulering legger til rette for et bygg på tre etasjer med 88 heldøgns omsorgsboliger. Et flertall i plan- og miljøutvalgt har foreslått å fjerne bevaringsstatusen for den eldste skole-bygningen og flere større trær (bildene; fra 20. mai).Det vil da bli plass til 24 flere boliger enn i alternativ 2, med fortsatt bevaring, som rådmannen også ville legge ut til offentlig ettersyn.

Den nedtaggede bygningen har stått til forfall siden nye Son skole på andre side av veien nedenfor ble tatt i bruk. Bygningen skal da naturlig nok pusses opp i alernativ 2.

Møtet i Kultursalen på Grevlingen ungdomsskole starter kl. 18 og varer til 19:30. 8. juni er fristen for å sende inn merknader til det vedtatte forslaget.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland