www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vi endrer LM på WordPress Ti. 1. des. 2020
Meny

Vi endrer LM på WordPress

(01.11.19. Sist oppdatert 01:54) Prøvedriften for LM på WordPress publiseringsplattform viser dessverre at det ikke er realistisk å få publisereren i ordinær drift med den løsningen som er levert. I samarbeid med leverandøren er det derfor satt i gang forberedelser for å gjennomføre betydelige endringer.

Artikkel- og blog-systemet er en fabelaktig nyvinning. Men det er for "dominerende" i forhold til nyhetssystemet. Nyheter skal forsatt være det viktigste innholdet i LM, og nyhetsløsningen er ikke raskt nok å arbeide med, sammenliknet med det vi bruker i dag.

Vi prøver derfor ut ulike WordPress-temaer der en enklere nyhetsløsning er prioritert foran redigering og publisering av andre stofftyper.

Som tidligere opplyst, har publisereren vi benytter i dag snart kommet til veis ende. Det vil si at det ikke lenger vil være mulig å publisere noe på den. Med dette som utgangspunkt, og at altfor mye tid er nedlagt med å få LM på den leverte versjonen av WordPress opp å stå, så måtte noe radikalt gjøres.

Målsettingen er nå å få på plass en ny struktur allerede i løpet av november. Innhold som allerede er publisert, bl.a. som ledd i læringsarbeidet gjennom 2019, blir liggende. Men dette stoffet vil bli å finne på andre steder i menyen.

Desember vil bli benyttet til å få på plass såkalte widgets til ulike formål i høyre "spalte" og i bunnfeltet på forsiden. Og kanskje kan vi si farvel til det gamle når vi kan ønske et nytt år velkommen. Red.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland