www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vestbys mobbeskam Sø. 27. sep. 2020
Meny

Vestbys mobbeskam

Publisert 20.06.14 (Av Svein-H. Strand) Vestby kommune er blitt dømt til å betale en millionerstatning for en av de alvorligste mobbesakene det norske skoleverket har sett. Kommunen gjorde ikke nok, avgjorde Follo tingrett, for å få stanset uhyrlighetene som pågikk gjennom mange år, først i barneskolen og så for alvor på ungdomsskolen.

♦ Rettssaken satte et samlende lys på hendelser som må kunne karakteriseres som torturliknende og som på uforståelig vis fikk pågå i årevis. Det er nesten som man ikke tror sine egne øyne og ører.

Kommunen gjorde åpenbart heller ikke nok da det kom til søksmål, må det være grunn til å føye til. Å la en sak som denne gå til retten i stedet for å gjøre opp i et utenomrettslig forlik, må ha vært særdeles lite gjennomtenkt selv om vi holder idømte saksomkostninger på over tre hundre tusen kroner utenom. 

Når vi så hører i riksnyhetene på TV at kommunen ikke har bestemt seg for om dommen skal ankes, da aner vi tenkemåter som på sitt vis kan forklare hvordan denne tragedien i det hele tatt kunne se dagens lys.

Årelang, målrettet grov mobbing skal jo ikke kunne skje i det som er verdens beste land å bo i, likevel skjer det i både Vestby og i andre kommuner.

En av de viktigste faktorene som gjør oss "best" er et storslagent formelt reisverk for trygghet rundt oss som bor her. Ned til de detaljerte forskrifter og departementale rundskriv.

Men hva hjelper all verdens skriftlighet og administrative rutiner når det svikter så katastrofalt som dette på det helt grunnleggende – i det en må kunne kalle skrøpeligheter i både i vurderingsvilje og vurderingsevne på ledernivå og i den kollektive setting i skolens organer?

Denne saken gikk seg åpenbart vill i "den velmenende prosess" da gutten ennå var elev på Risil ungdomsskole. Der "i vilska" står saken dessverre fortsatt, om vi skal dømme etter kommunens standpunkt rundt det rettslige.


Tingretten har åpenbart vurdert faktum rett og er klar på at det på langt nær ble satt inn nok av tiltak eller riktige tiltak for å stanse elendet.

Men Vestby kommune er ikke enig. Det er fristende å si at dette er det alvorligste ved saken. Kan dette skje igjen?

Her må det luftes ut, og kan vi vennligst få politikerne på mobbebanen?

Svein-H. Strand
LM-redaktør


    
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland