www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vestby "svært utsatt" ved renteendringer To. 3. des. 2020
Meny

Vestby "svært utsatt" ved renteendringer

Publisert 05.12.15 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommune med sin store lånemasse er "svært utsatt" for eventuelle renteendringer. Det fastslår rådmann Sjur Authen i  tilknytning til handlingsprogrammet for fire nye år som kommunestyret skal vedta mandag.

► Beregninger har nemlig vist at dersom lånerenten er "normal", har kommunen et kuttbehov på om lag 43 millioner kroner per år.

Men etter rådmannens syn er det, sitat:" urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter."

Slik sett framstår eiendomsskatt på boliger og hytter som eneste alternativ, er rådmannens omsvøpsløse slutning.

►Dette står å lese i rådmannens lange saksframlegg rundt samtlige aktivitetsområder, i selve konklusjonen, og tydeligere har kommunens reelle økonomiske ryggrad trolig aldri blitt beskrevet på 2000-tallet.

NYE LÅN PÅ OVER 200 MILL.

Allerede i 2016 trengs over 200 millioner kroner i nye lån med en avdragstid på 31 år, og som rådmannen ber om fullmakt til å ta opp. 200.459.000 kr, for å være nøyaktig, til nye investeringer i en kommune som stadig vokser. I tillegg kommer ti millioner som kommunen skal ha til videre utlån.

Men politikerne vil ha mer, gjennom å utvide budsjett-rammen. Ikke mer enn 2,3 millioner denne gang, i henhold til formannskapets flertall. Likevel i strid med rådmannen når han i konklusjonen "på det sterkeste" fraråder "investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver."

► Formannskapet vil avsette én million av kommunens inntekter til å utrede svømmehall i nordkommunen, og 600.000 til en skatepark, også i nordkommunen. Videre skal 300.000 kroner avsettes til ulike organisasjoner for friluftsliv i kommunen. Og eiendoms- og vedikeholdsprogrammet skal økes med 400.000. Til sammen altså 2,3 mill. utover rådmannens forslag.

Formannskapsflertallet, alle unntatt Frp, vil heller ikke ha noen prisøkning i Grevlingen svømmehall slik rådmannen ønsker. Dermed endres balansen med enda 50.000 kroner som det ikke er beskrevet noen konkret inndekning for.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland