www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vestby blant seks kommuner med færrest "barnevernsbarn" Ti. 20. okt. 2020
Meny

Vestby blant seks kommuner med færrest "barnevernsbarn"

(11.04.18.) (LM Nyhetsdesk) Vestby er en av de seks kommunene i landet som har færrest barn under omsorg av barnevernet i forhold til folketallet. En landsoversikt fra Statistisk Sentralbyrå viser at Vestby ved siste årsskifte hadde elleve barn som var under slik omsorg.

Det tilsvarer 0,3 prosent av alle mellom 0 og 17 år i kommunen. 4243 barn tilhørte denne aldersgruppen. Denne gunstige situasjonen deler Vestby med Bærum, Sogndal, Sveio, Sunndal og Radøy.

I hele landet var 9157 barn under barnevernets omsorg, noe som tilsvarer 0,8 prosent av aldersgruppen. Mange småkommuner, spesielt i Nord-Norge, trekker opp gjennomsnittet.

Verst er situasjonen i Evenes med 6 prosent "barnevernsbarn", en situasjon som har vært sterkt framme i nyhetsbildet den siste tiden. Derfra og til de to neste kommunene på denne lista, Steigen og Fosnes, er det et hopp ned til 4,3 prosent.

Omtrent som i Vestby er situasjonen i nabokommunen Rygge (0,4 prosent). Videre blant nabokommunene øker prosentandelen slik: Ås (0,5), Ski og Moss (0,6), Frogn (0,7), Våler (0,9), Råde og Hobøl (1,0).

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland