www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vestby: 5,8 prosent mer i frie inntekter Ti. 1. des. 2020
Meny

5,8 prosent mer i frie inntekter

Publisert 08.10.12 Anslag frie inntekter for Vestby kommune er 636.452.000 kroner, melder Regjeringen i tilknytning til presentasjonen av statsbudsjettet for 2013. Anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Vestby kommune fra 2011 til 2012 på 5,8 prosent.

I samme periode er den gjennomsnittlige vekst for alle landets kommuner på 4,7 prosent.

♦ Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2012 før i januar 2013, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2012 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag, heter det på Regjeringens hjemmesider.

Slik beregnes det samlede rammetilskuddet:


Anslag skatteinntekter: 341 495 000  kroner
Totalt rammetilskudd: 294 957 000  kroner
Anslag frie inntekter: 636 452 000  kroner

DETTE ER FRIE INNTEKTER
Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 76 prosent (80 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter.

Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.

Kilde: Regjeringen.no

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland