www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vellet står igjen opp for bevaring på Solhøy-tomt Sø. 27. sep. 2020
Meny

Vellet står igjen opp for
bevaring på Solhøy-tomt

(11.08.17. Oppdatert 16:05) Vestby kommune vurderer enda en runde med omregulering av Solhøy-eiendommen i Son til omsorgsboliger. Varsel om dette og de tre aktuelle alternativer er sendt ut til berørte. For Soon og Omegns Vel er bare alternativ 2 akseptabelt. Primært bør reguleringsplanen av 2012 beholdes. Det betyr færre enn 120 omsorgsboliger, men et bedre totalmiljø. Det går det fram av en uttalelse på overtid, datert i dag.

► Alternativ 2 innebærer å justere hensynssonen slik at den eldste delen av tidligere Solhøy skole (bildet) og mest mulig av den bevaringsverdige vegetasjonen kan bevares.

Soon og Omegns Vel uttalte seg til den nåværende reguleringsplanen som ble vedtatt i 2012. Da gikk vellet inn for å bevare den eldste delen av skolen, samt en del verneverdige trær.

Dette ble til slutt vedtatt av Vestby kommune, som i første omgang ville fjerne/rive alt gammelt, både hus og trær.

For Soon og Omegns Vel er altså bare alternativ 2 akseptabelt denne gang også. Den gamle bygningen kan integreres i anlegget ved at den kan brukes til for eksempel administrasjon og møtelokaler, påpekes det igjen.

Uttalelsen er ført i pennen av velleder Ivar Gudmundsen, som bemerker:

– Gamle bygninger er ikke bare et problem, men også en ressurs. Son sentrum er et eksempel på dette. Hva ville Son ha vært om man hadde bortregulert og revet de gamle bygningene?

Vellets uttalelse er gjengitt i sin helhet HER.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland