www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vellet peprer miljøgata To. 26. nov. 2020
Meny

Vellet peprer miljøgata!


Vellet foreslår en rad granittheller eller annen overflate i Storgata, slik det er gjort her på deler av Son torg. LM-foto fra juli: Svein-H. Strand

Publisert 06.09.13. Styret i Soon og Omegns Vel har sendt en omfattende og konstruktiv uttalelse til Vestby kommune om en rekke sider rundt trafikk og parkering i Son sentrum. Vi gjengir i første omgang synspunktene om den nye miljøgata. Her er det mye pepper, og vi siterer:

♦ "Visse detaljer ved materialbruk og kantsteiner er ikke tilfredsstillende. Granittkanter mellom fortau og kjørebane er ikke gjennomtenkt. Granittkanter bør modifiseres – skråskjæres – eller senkes der det er trangest, da de er "felgknusere". Prinsippene for universell utforming er ikke fulgt.

Fremkommelighet for handikappede, for eldre og andre med uhensiktsmessig fottøy (les: høye hæler) på grov brostein i tranga ved Spinnerigården og forbi torget bør bli vesentlig bedre. I øyeblikket er det uakseptabelt. Vellet foreslår en rad granittheller eller annen overflate, slik det er gjort på deler av Son torg.

Den planlagte bryggegangveien eller strandpromenaden vil kunne gi bedre fremkommelighet for fotgjengere, men for de fleste er ikke dette en løsning, da det vil bli en omvei for handlende i Son."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland