www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vellet fornøyd med enveiskjøring Ma. 30. nov. 2020
Meny

Vellet fornøyd med enveiskjøring

Publisert 16.09.13 Soon og Omegns Vel sier seg stort sett fornøyd med sommerens erfaringer med enveiskjøring i Son sentrum. Dette til tross for mangelfull skilting og at det tar tid å venne seg til nye kjørevaner. – Når man blir vant med enveiskjøring, ser det ut til å gå bedre og bedre, heter det i en uttalelse fra siste styremøte.

♦ - Spesielt vet vi at innehaverne av Ristorante 24 og Café Oliven er positive til enveiskjøring, på tross av noen tilpasningsproblemer. Det er stilt spørsmål om ikke enveiskjøringen kan begynne ved banken, slik at de som skal besøke bank, blomsterbutikk og de forretningene som er der, kan returnere uten å måtte kjøre gjennom hele Son. Det forutsettes da at parkeringsplassene blir brukt også som snuplass når "Europarkplassene" forsvinner – noe vellet forutsetter vil skje ved årsskiftet. Det bør også skiltes med miljøgate, og at biler på vei nordøstover "ut" har vikeplikt for "inngående" trafikk.

Vellet mener enveiskjøringen ikke bør snus, da det betyr enda en overgangsperiode med uklarheter og forvirring. Dessuten bør enveiskjøringen i utgangspunktet gjelde hele året.

– Trafikkspørsmålene henger sterkt sammen med behovet for skilting og tilrettelegging av parkeringsplasser i randsonen av Son sentrum. Det går utmerket å holde torvet parkeringsfritt og bruke det til torgaktiviteter. Den nyoppdagede brønnen gjør et trangt Son enda trangere, selv om det er et interessant kulturminne, mener styret i Soon og Omegns Vel.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland