www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Velgerærbødigst (I): En morgentur til Moss Lø. 31. okt. 2020
Meny

"Velgerærbødigst (I): 

En morgentur til MossDårlig arkivbilde av Buss 931 til Moss, i Kolåsveien på vei til holdeplassen på Son havn nord med riktig skilt i fronten. 

Publisert 29.01.15  Det burde være veldig greit: Buss på Rute 931 mellom Moss og Vestby kommer alltid med kort mellomrom til Son havn nord. (Rutetid: Til Vestby 15 min. over; til Moss 16 min. over.)

Jeg skulle veldig til Moss i går morges. På de aktuelle avganger kom først buss som, etter skiltet foran å dømme, skulle "til Vestby stasjon". Som ikke er i Moss. Den tok jeg da ikke.

Like etter kom buss som angivelig også skulle til Vestby stasjon. Jeg begynte ombordstigningen og bemerket at det jo skulle stå "til Moss" på skiltet.

Nei, denne skal til Vestby. 09:16-bussen til Moss var den som gikk i sta!

Avtalt tid til viktig ærend i Moss var kvart på ti, og da var det jo bare å ringe etter en drosje og håpe at det var en ledig i nærheten. Selv med drosje var det ikke mye å gå på.

To passasjerer som gikk ombord i bussen til Vestby sa de hadde observert at sjåføren på Mossebussen skiftet til riktig skilt da den kjørte fra Son havn nord.

Hadde jeg en andel skyld i dette også?

Nei vetduhva: Fordi jeg kom tidlig og det var noen store vanndammer forrest i bussenes avgangs- og oppstillingsfelt på Son havn nord, sto jeg og ventet i det bakre feltet nærmere boligblokka. Altså der bussene kommer svingende inn, enten det er til Vestby eller til Moss de skal.

Da buss nummer to merket "til Vestby stasjon" kom kjørende rundt svingen, antok jeg jo at det var denne jeg skulle ha, også tatt i betraktning ordinær rekkefølge etter rutetid: Buss to skal til Moss.

Så jeg forflyttet meg kjapt etter innkommende buss, bort til avgangsfeltet med vanndammene og opp på bussens stigbrett, men altså dessverre bare for å høre at det var feil buss.

HVOR RINGER MAN HEN OG KLAGÆR?

Ille! Ja, selv ikke sjåføren på Vestby-bussen var uberørt og oppfordret meg til å "ringe og klage".
 
Som ihuga kollektivist benytter jeg da anledningen til å etterlyse et godt synlig kundenummer e.l. Noe de reisende kan bruke for å melde om ulike hendelser knyttet til reisen eller planlagt reise med Nobina-bussene her i distriktet.

Bl.a. ruteheftet er jo et naturlig sted for dette, men på sidene for Nobina-rutene 931 og 932 står nå bare et nesten bortgjemt telefonnummer. Det skal du ringe om det gjelder hittegods.

Nummeret går av alle steder, som gjennom en årrekke, til den driftige konkurrenten Schous Buss AS i Vestby.

Men der fikk jeg i det minste opplyst at Nobina-bussene har et regionalt kontor i Ski man kan ringe til.

Gjennom litt søking på internett fant jeg så epostadressen deres også. Den ble straks benyttet forhåpningsfullt, til et krav om å få drosjekostnaden refundert mot vedlagte kvittering.

Unødvendig kronglete dette, og derfor har det vel gjennom årene vært mange med meg som ikke har tatt kontakt om ting de har opplevd:

Fra busser som ikke har kommet, til tilfeller av unødvendig tøff oppbremsing der eldre passasjerer og folk med pakker har hatt problemer før de har fått satt seg, eller foran avstigning.


Offentlig busstransport skal være et tiltrekkende og behagelig kollektivtilbud også for eldre. Heller ikke rimelig spreke "yngre eldre" som meg har alltid hatt positive erfaringer med Nobina-bussene som nå kjører i selskapets konsesjonsrunde nummer to her.

Jeg vil tro at for busselskapet er slike hendelser nyttige å få kjennskap til når de er ferske. Etter hvert som dagene går, et passende nummer ikke ligger for hånden, og andre oppgver står i kø, lar man det ofte "bare fare".

Selskapet får dermed ikke tilbakemeldinger som er viktige for å vurdere eget omdømme.

TREHUNDREOGSEKSTISJU KRONER

I dette tilfelle var det imidlertid en tungtveiende grunn til å gi saken høy prioritet og bruke den nødvendige tid:

Trehundreogsekstisju kroner for en tur som ellers ville kostet meg som folkepensjonist tjuefem kroner med honnørbillett ("vi som bygde landet") er jo litt av en forskjell, dere!

Det er valgår, og kunne noen som vil ha stemmene våre
og som også er for å sikre kvaliteten på, og helst styrke, de lokale kollektive trafikktilbud tenke seg å bruke dem mest mulig i en lengre periode i god tid før valget?

NB: Helst på strekningen Vestby
Moss. Der går det både buss og tog. Kollektivreisende fra Son må ikke sjelden kombinere buss og tog, særlig på kveldstid.

Det er god plass, og aldri noen politiker å se. Enn si journalister, bortsett fra når en smilende politiker skal fotograferes og intervjues i forbindelse med en viktig endring i et busstilbud.

Erfaringene og konklusjonene kunne så oppsummeres og publiseres både her og der, for å si det sånn.

Det kunne bli både interessant og viktig.

Så jo, det blir sannelig min oppfordring til partienes kandidater!
Det blir ikke få når alle valglistene er klare engang i mai. Dra til Moss! Oppfordringen går selvsagt ekstra høylydt til Miljøpartiet De Grønne!

Velgerærbødigst
Svein-H. Strand
Redaktør og kollektivist
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland