www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vel-hefte om verneverdige hus? Fr. 30. okt. 2020
Meny

Vel-hefte om verneverdige hus?


Torsdag 31.03.16. Oppdatert 12:21. (Ill.foto: Svein-H. Strand) Som tillegg til "blåskilting" av verneverdige hus, bør Soon og Omegns Vel også utarbeide et hefte med beskrivelse av Sons historiske hus. Dette var et av de mange innspill fra medlemmene til vellets årsmøte. Å få vellet på Facebook, med løpende medlemskontakt og generell vel-informasjon "til alle", er et annet innspill som framgår av årsmøtereferatet.

► I samme gate var det foreslått at styret bør arbeide for å anskaffe medlemmenes e-postadresser for medlemsinformasjon.

Det kom også et ønske om å ta initiativ til å øke medlemstallet, som på grunn av den nye Sons-boka viste en svak vekst i 2015. Hva andre velforeninger har gjort for å skaffe flere medlemmer, er noe å ta lærdom av, ble det sagt, med henvisning til det som vellet på Snarøya har gjort.

Noen ønsket å få gjentatt Vestby Historielags foredrag og film om smugling og smuglertiden i Son. Det ble også slått til lyd for å holde et møte med visning av filmen "Elskere".

"Elskere", fra 1963 med bl.a. Wenche Myhre i en av rollene, er bare delvis innspilt i Son, ellers i Døbak, men gir en "viktig Sonsk tidskoloritt", som det heter i referatet.

Til slutt nevnes det at en bør ta initiativ til å samarbeide med det flotte arrangementet Triatlon i Son, samt etablere kontakt med styrene i sameiene i Son, ref. Havnegt. 3 - 5 og Solsiden. Kommunen må påvirkes til å foreta en opprydning langs elva ved Havnegata, var for øvrig et annet innspill. 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland