www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vedtok: Nedbetale på gjelden fra overskudd On. 2. des. 2020
Meny

Vedtok: Nedbetale på gjelden fra overskudd

Publisert 15.10.15 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby-rådmann Sjur Authens orientering til LM rundt kommunens store gjeldsbyrde og øvrige økonomiske forpliktelser har fenget betydelig interesse og gitt mange ekstra lesere via Facebook og Twitter. Og her er mer:

► Så sent som ved 2013-rulleringen av langtidsbudsjettet ble det vedtatt å ta opp nye lån for over en kvart milliard 282,8 millioner. En økning på drøye 15 prosent fra 2012.

Det ble samtidig vedtatt at eventuelle overskudd i framtiden skulle brukest til å nedbetale gjeld. Og overskuddene har kommet, slik lørdagens oppslag viste. Men hva med nedbetalingene?


► Sjur Authen, kommunens mangeårige økonomisjef før han i mars fikk rådmannstillingen etter Knut Haugestad, sier det slik i sin epost til LM:

Når det gjelder budsjettvedtaket om at overskudd skulle benyttes til nedbetaling av gjeld, er det nok slik at et kommunestyrevedtak gjelder inntil et nytt er fattet. Samtidig er overskuddene brukt til investeringer (i stedet for å ta opp nye lån) og fondsavsetninger (for å finansiere framtidige investeringer). Slik sett kan man nok med rette si at ånden i vedtaket er oppfylt.

Authen opplyser videre at en sak om budsjettjusteringer og tertialrapport nr. 2 for 2025 vil bli behandlet på det nye formannskapets første møte, 26. oktober. Når det gjelder hvordan statsbudsjettet slår ut for Vestby kommune, er administrasjonen i en kartleggingsfase.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland