www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vår aprilspøk i 2018: Hilseplikt i kommunestyret? On. 2. des. 2020
Meny

HILSEPLIKT i kommunestyret?Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

DETTE VAR ÅRETS APRILSPØK I LM. (01.04.18. Oppdatert 13:34) (Reporter Svein-H. Strand) Fra høsten av kan politikerne i Vestby bli pålagt å håndhilse på hverandre når de kommer til møter i kommunestyret.

Det går fram av et forslag om enkelte justeringer i "Etiske retningslinjer for folkevalgte". Det er utarbeidet av et eksternt konsulentbyrå på oppdrag fra rådmannens stab og i forståelse med ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap).
Nå skal snart hovedpersonene selv si hva de mener om forslaget, først formannskapet før saken blir endelig behandlet i kommunestyret.

Rådmannen påpeker i et notat at noen av forslagene, spesielt "hilsepliktpunktet" er såpass spesielle at partigruppene bør få litt ekstra tid til interne drøftinger. Reviderte retningslinjer vil derfor trolig ikke bli vedtatt, med eller uten endringer, før i siste møte før sommerferien.

Det er i et punkt som gjelder "folkeskikk" det anbefales at representantene håndhilser på hverandre – også på dem som representerer administrasjonen – når de kommer til møte i kommunestyret.

De gjeldende retningslinjer ble vedtatt så sent som i 2016. Enkelte svakheter og mangler har senere vært drøftet i rådmannens stab. Forslaget om hilseplikt er imidertid ikke et resultat av dette, undestrekes det i notatet. Hele seks punkter tar for seg personlige fordeler, habilitet og åpenhet. Blant annet skal representantenes styreverv og liknende roller publiseres på kommunens hjemmeside.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland