www.lokalmagasinet.no NYHETER | Valgte rådmannshjelpen To. 3. des. 2020
Meny

Valgte rådmannshjelpen

(31.03.17. Endret senest 20:36.) (Reporter Svein-H. Strand) Flertallet i plan- og miljøutvalget valgte mandag å klamre seg til rådmannens "planke" i tidligere ordfører John A. Ødbehrs garasjesak. I stedet for å drøfte saken og helst formulere hva de selv egentlig mente med det korte "amnesti-avsnittet", slik rådmannen anbefalte, er det nå de tre "alternativ-punktene" som går som svar til Fylkesmannens videre behandling av Ødbehrs klagesak.

I en av de rareste sakene i Vestbys politiske historie ble det også lagt opp til ordinær votering over hva meningen skal være. Vedtaket i mai i fjor ble fattet etter forslag fra Bodil Holter (Bygdelista). Da Fylkesmannens henvendelse ble behandlet mandag sa hun ikke et eneste ord, og det var utvalgsleder Trond Finstad (Ap) som satte fram rådmannens skriftlige hjelp som svar til Fylkesmannen.

Stig Eyde (H) undertreket innledningsvis at partiets to medlemmer i utvalget logisk nok ikke kunne forholde seg til Fylkesmannens henvendelse gjennom en ny votering. Dette var ikke noe de hadde vært med på å vedta; det var rådmannens innstilling de stemte for i det aktuelle møtet i mai i fjor.

– Finstad framholdt da at det er stemmeplikt i utvalget. Han ba om for-votering med håndsopprekning. Høyres to forholdt seg i ro, men ikke Frps Tore Hem enda han har skiftet standpunkt siden i fjor. Det ble heller ikke bedt om alternativ håndsrekning, forteller Eyde i en telefonhenvendelse til LM.

Forvirringen blir ikke mindre når det i den offentlige møteprotokollen står: "Repr. Trond Finstads forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (H og Frp)." Altså med minst mulige flertall, fire mot tre, slik LM meldte i den første nyhetsversjonen i dag.

Da mangler det bare at Fylkesmannen sender saken tilbake på grunn av uriktig behandling i utvalget, og at det ikke har vært en reell politisk drøfting av "amnesti-vedtaket". Heller ikke med utgangspunkt i rådmannens hjelpende hånd. 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland