www.lokalmagasinet.no NYHETER | VA-redaktøren redegjør Lø. 31. okt. 2020
Meny

VA-redaktøren redegjør

  Publisert 06.06.15 (Av Mattias Mellquist etter henvendelse fra LM om stans i Vestby Avis´dekning av politiske møter.) Vestby Avis har på ingen måter blitt instruert til å ikke dekke politiske møter i Vestby kommune. Det er fortsatt opp til redaktøren i Vestby Avis – det vil si meg – å prioritere hva vi dekker og hvordan vi jobber hver eneste dag. Og det vil det også bli fremover.

Foto: Fra Mellquists Facebook-side

Det skal dog ikke legges skjul på at mediebransjen har store utfordringer om dagen, og at også vi i Vestby Avis merker det med reduserte økonomiske ressurser når det kommer til bemanning. Det gjør at vi ikke lenger kan dekke like mye som vi har gjort før uten å ty til hjelp fra andre Amedia-aviser.

Jeg har en god dialog med Moss Avis og Østlandets Blad rundt våre og konsernets utfordringer, og vi diskuterer blant annet hvordan vi sammen dekker Vestby kommune best mulig.

For Vestby Avis vil det ikke alltid være mulig å bruke det ene av 2,5 årsverk i redaksjonen (inkludert meg) en hel kveldsvakt på et politisk møte.

Jeg ønsker også å påpeke at det ikke foreligger noen arbeidsfordeling mellom avisene, men dagene hvor det var 3-4 journalister fra like mange aviser som for eksempel dekker HSVs kamper er nok forbi.

Det er tøffe tider for oss alle, og det må vi også ta inn over oss.


Det er også greit å nevne i farten at Vestby Avis har økt papiropplaget med over 20 prosent de tre siste årene, og at vi mener en av suksesshistoriene våre ligger i at vi lager et ganske annerledes produkt enn våre konkurrenter. Da sier det seg selv at det meste leserne vil få servert i Vestby Avis ikke har stått i andre aviser før. Vi har ingen ambisjoner om å bli en kopi til Moss Avis eller andre.

Vår og min ambisjon gjenstår: Vi skal dekke Vestby kommune best av alle. Og det blir det min oppgave å sørge for. Det er jeg som bestemmer hva vi dekker og skriver om. Ingen andre.

Mattias Mellquist
daglig leder/redaktør
Vestby Avis
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland