www.lokalmagasinet.no NYHETER | Utsatt klagesak kommer opp etter mange år Sø. 29. nov. 2020
Meny

SEKS ÅR GAMMEL byggesak kommer opp

(Ny versjon 24.04.17. Oppdatert 12:07) I bygningsavdelingen i Vestby "forsvant" en klagseak i forbindelse med at det ble tatt i bruk et nytt saksbehandlingssystem. Klagesaken skal behandles i plan- og miljøutvalget 6. mai, hele seks år etter vedtaket det klages på. Da klagen skulle behandles for fem år siden, ble saken utsatt. På grunn av den lange tiden som er gått, velger rådmannen å legge saken fram til politisk behandling med en ny og annen innstilling enn den opprinnelige.

► Saken gjelder en naboklage på vedtaket fra 09.05.2011, om en bolig i Saltbuveien 27 i Son, i strandsonen. Det ble da gitt dispensasjoner og rammetillatelse for å rive og gjenoppføre en bolig med et tilbygg og en balkong. Det klages på at det omsøkte bygget blir større enn dagens bygning. Videre at tilbygget og balkongen er plassert nærmere nabogrensen enn dagens bygning, mindre enn fire meter fra nabogrensen. Klagen ble i 2011 gitt oppsettende virkning.

Saken er tidligere behandlet i plan- og miljøutvalget to ganger, 09.05.2011 og 27.02.2012, da saken ble utsatt i påvente av oppmåling av eiendommen. Oppmåling av grenser og tomteareal ble gjennomført av Vestby kommune i 2015, og tomtearealet på 387,7 m2 ble ført inn i matrikkelen 03.06.2015.

► I forbindelse med bytte av saksbehandlingssystem i kommunen ble saken ved en feil liggende ubehandlet fram til januar 2017. Grunnet det lange oppholdet i saksbehandlingen, ble nabovarsel sendt ut på nytt i januar 2017. Det ble ikke mottatt ytterligere nabomerknader.

Advokat Grindstad har per telefon bekreftet at Kari Breiviks klage fra 2011 opprettholdes.

► Klagen, datert 06.06.2011 gjelder både dispensasjonene og rammetillatelse til tiltaket. Da det er så lenge siden vedtaket ble fattet, er spørsmålet om rammetillatelsen og dispensasjonene er bortfalt. (LM følger opp denne saken, der saksframlegget går over hele åtte sider.)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland