www.lokalmagasinet.no NYHETER | Utidig innsnevring Lø. 16. jan. 2021
Meny

UTIDIG innsnevring

(13.02.19) (AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand) Kommunestyret er et arbeidende organ. Dette har aldri vært bestridt, selv om denne betegnelsen ikke er nedfelt i lov og forskrifter. Den er jo selvforklarende når vi vet at dette er kommunens øverste folkevalgte organ. Og øverste reguleringsmyndighet!

Ordførerens strenge formaning til representantene foran mandagens behandling av Solhøy-saken i Vestby kommunestyre er defor en utidig, uttalt innsnevring av representantenes personlige handlingsrom.

I en så viktig sak som denne, er det nærliggende å mene at utidig er et for mildt adjektiv. Formaningen: At skjebnen til den verneverdige skolebygningen ikke skulle være noe eget tema i innleggene. "Intet annet" som det ble understreket med kraft enn plan- og miljøutvalgets innstilling om reguleringsplanen som sådan. 

Dette var selvfølgelig litt i overkant strengt, sammenholdt med det vi etter hvert fikk høre fra talerstolen. Og ikke helt uten tilsnakk fra ordføreren. Likevel kan det neppe være tvil om at dette var et godt stykke fra det vi forbinder med en åpen og fri debatt.

Muligheten for å få tilsnakk og i verste fall bli "klubbet ned" ‒ bokstavelig talt for åpent videokamera ‒ var et lite inspirerende bakteppe.

Som om ikke dette var nok: Ut av ermet trakk ordføreren fram et tidligere avtalt forsett om å avslutte de månedlige møtene innen klokken 22. Det var da få minutter igjen å bruke, og en grei sak igjen å behandle: Suppleringsvalg av en representant til styrer, råd og utvalg. Dermed kunne møtet heves et par minutter før bruk av "overtid".
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland