www.lokalmagasinet.no NYHETER | Uten tinglysing, intet rettsvern Lø. 5. des. 2020
Meny

Uten tinglysing, intet rettsvern

(06.02.18. Oppdatert senest 12:40) (Reporter Svein-H. Strand) Det hersker fortsatt et "hemmelighetsregime" rundt hvem som er ny eier av sparebankgården i Son og hva den skal brukes til. Og banken har heller ikke i dag besvart LMs spørsmål om eventuell ny plassering av minibanken etter juni 2019. NOKAS drifter nå stadig flere minibanker. Når det gjelder oppdatering av grunnboka opplyser Kartverket følgende på henvendelse fra LM: – Per 05.02.2018 har vi ikke mottatt noe skjøte på denne eiendommen.

► Kartverket skriver i eposten følgende om det som gjelder på dette området:

– En person/firma kan gyldig erverve eiendomsrett til en eiendom uten å tinglyse det, men vil da ikke få rettsvern for sin eiendomsrett, og kan i verste fall miste eiendomsretten hvis hjemmelshaveren for eksempel skulle gå konkurs. Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier. Det heter da at eieren får grunnbokshjemmel til eiendommen.

– Når et skjøte tinglyses, får den nye eieren rettsvern for sin eiendomsrett. Det innebærer at eiendomsretten er beskyttet mot konkurrerende rettserverv, for eksempel hvis en annen person også hevder å være eier av den samme eiendommen, forutsatt at hjemmelshaveren er i god tro. Dette er regulert i tinglysingsloven.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland