www.lokalmagasinet.no NYHETER | Unngår krise med næringsskatt Lø. 16. jan. 2021
Meny

Unngår krise med næringsskatt

Publisert 04.10.12 Det ligger an til at Vestby kommune innfører næringsskatt på eiendommer fra skatteåret 2014 for å unngå en større økonomisk krise. Dette vil innbringe rundt 60 millioner kroner årlig i kommunekassa, i tillegg til 2,6 millioner på verk og bruk, en skatt som har vært pålagt siden 2005.

Illustrasjonsfoto: Stock.Exchng

♦ Nå er det rundt 170 nye skatteobjekter som er aktuelle. Takstverdi er beregnet til 15.000 kroner per kvadratmeter medregnet tomt.

Her er den beklemmende bakgrunnen: Selv med salg av næringstomter for 340 millioner kroner, vil kommunen gå med over 18 millioner i årlig underskudd mot slutten av planperioden.

Uten et slikt tomtesalg stiger det årlige underskudd til 46 millioner kroner i perioden for det vedtatte handlingsprogrammet (2012-2015).

Saken kommer opp i kommunestyret 15. oktober.

Det er finanskomiteen, der den rødgrønne opposisjonen har valgt å ikke delta, som har bedt rådmannen legge fram en prinsippsak om utvidet eiendomsskatt.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland