www.lokalmagasinet.no NYHETER | Tysk hvalbåt var først til brygga Ti. 27. okt. 2020
Meny

Tysk hvalbåt var først til brygga79 år siden i dag: Avdelinger med tyske/østerrikske soldater er nettopp blitt satt i land fra bl.a. Oslo-båten D/S "Oscarsborg" (i bakgrunnen). Hun gikk i rute fra Son 06:50, men ble etter kort tid stanset med varselskudd for å ta med sårede etter senkningen av "Blücher" i Drøbaksundet. Son var et av de to første stedene der invasjonsstyrkene satte sine bein på norsk jord. Bildet, fra tyske krigsarkiver, er ett av mange fra krigens dager i Son som ble vist på sommerutstillingen 2016 i Son kystkultursenter.

(09.04.19) Den kaprede ferja D/S "Oscarsborg" på ruta Son-Oslo var den første som satte en større gruppe tyske soldater i land i Son. Men det var en hvalbåt med utstyr og soldater som først la til Dampskipsbrygga 9. april 1940. Utstyret som ble satt i land fra denne var blant annet motorsykler med og uten sidevogn, ammunisjon og diverse feltmateriell.

Disse historisk viktige opplysningene ble nedskrevet av soningen Knut Ottersen som gikk bort i 2009, 90 år gammel. Han noterte ned både det han selv og andre soninger observerte denne dramatiske morgenen i Norges historie. Dette ble et kapittel i en bok med Sonsminner som han ga ut på sine eldre dager

Ottersen bodde på toppen av bakken i Feierbakken, med kort vei til det som skjedde tidlig om morgenen. To ganger var han ute og observerte, og han tok notater om hvordan og hvor raskt tyske avdelinger etablerte kontroll i Son.

Allerede før morgenkaffen ble kald i de sonske hjem, hadde okkupantene overtatt telefonsentralen, Son skole og det som fantes av lastebiler på ladestedet. Det samme gjaldt bussen til rutebileier Bogen.

Det er anslått at rundt tusen soldater ble satt i land i Son, de aller fleste for å bli fraktet videre til Oslo.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland