www.lokalmagasinet.no NYHETER | TYSK "HVALBÅT" FØRST TIL BRYGGA Ti. 20. okt. 2020
Meny

TYSK "HVALBÅT" først til brygga

(09.04.20; omredig. fra art. publ. i 2008) (Av Svein-H. Strand)
Dampskipsbrygga i Son var blitt helt ledig etter at DS "Oscarsborg 1" hadde for Oslo på rutetid. Og i avdøde Knut Ottersens bok "Sonsprating" går det fram at det var en tysk "hvalbåt" med utstyr og soldater som først la til brygga.

Utstyret var blant annet motorsykler med og uten sidevogn, ammunisjon og diverse andre ting.

Soldater opprettet raskt poster på strategiske steder.

Og det kom flystøtte. Flere fly kretset tidlig over Son, erindrer Ottersen.

JERNRING RUNDT SON

– Soldatene plasserte seg på åsrygger, slik at de kunne ha utstyr over de åpne jordene i ytterkanten av Son, i tilfelle norske soldater skulle prøve å løpe over. På den måten slo de en jernring rundt Son helt fram til Hølenselva.

BLOKKERTE TELEFONSENTRALEN

– Ellers tok tyskerne seg til rette på forskjellige måter. De blokkerte telefonen ved å ta seg inn i telefonsentralen og stoppe samtalene. Så tok de i bruk Son skole, litt over kl. 7.

Lastebilene i Son ble raskt tatt i bruk av okkupantene, likeledes bussen som betjente ruta til Moss.

PORTFORBUD ETTER KL. 20

Butikkene holdt stengt denne dagen, men man kunne gå bakveien for å få kjøpt varer. Folk holdt seg stort sett innendørs, og det ble innført portforbud etter kl. 20, skriver Ottersen.

Ottersens beretning om 9. april 1940 er en del av innholdet i boka "Sons-prating" som han ga ut på eget forlag og i begrenset opplag for en del år siden.

Ikke alt han skriver om fra denne dagen har han sett med egne øyne, men han noterte ned det andre fortalte.

TO SKIP ANKRET OPP I KILEN

To tyske skip i mellomklassen ankret opp midt ute i Sonskilen og begynte å sette i land soldater i livbåter.

– En del av disse, ca 40 stykker, marsjerte gjennom Son opp Kleiva, og gjorde en foreløpig stopp ved begynnelsen av Kapellbakken, skriver Ottersen.

♦ Boligen hans var på toppen av Feierbakken. Der hadde han god utsikt til sjøen.

– FERDIG TIL Å SKYTE

Jeg gikk en tur ned i Son kl. 06:40. I krysset oppgangen til Feierbakken (krysset med Storgata, red. anm.) sto det en kar med maskingevær som sto på bakken, et såkalt tobein. Kulebandet var smokka på, ferdig til å skyte. Maskingeværet pekte oppover mot tranga mellom de to husene. Rutebåten "Oscarsborg" hadde avgang kl. 06:50 og lå klar til å dra. Jeg hadde ikke lyst til å oppholde meg der, så jeg kom meg opp Ollaveien (gangstia mellom Storgata og Skoleveien, red. anm.). Jeg likte ikke å passere geværmannen en gang til, skriver Ottersen. Og han fortsetter:

– Da jeg hadde kommet øverst i Feierbakken, fikk jeg se fem soldater som hadde stoppet øverst i bakken. Jeg passerte dem uten at de snakket til meg, og jeg tenkte at de ikke kunne være så farlige likevel, siden de ikke hadde rettet geværene sine mot meg. De var redde for at norske soldater kunne ligge på lur hvor som helst og begynne å skyte på dem.

– Flere og flere tyskere kom i land. Jeg fikk se "Oscarsborg" komme tilbake, godt lastet med tyske soldater, og jeg kunne ikke la være; jeg måtte gå ned for å se hva som hadde skjedd. Jeg fikk senere greie på hvordan det var foregått, skriver Knut Ottersen i sin bok "Sonsprating".

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland