www.lokalmagasinet.no NYHETER | Tverrfaglig Solhøy-plangruppe On. 2. des. 2020
Meny

Tverrfaglig Solhøy-plangruppe

Publisert 17.12.12 Det har vært liten framdrift i planarbeidet omkring tidligere Solhøy skole i Son. Til handlingsprogrammet for 2013-2016 ber Vestby kommunestyre om at det blir satt ned en "tverrfaglig plangruppe" til å lage en mulighetsskisse. Punktet om Solhøy er en del av forslaget opposisjonen framsatte og som ble det endelige vedtak.

♦ – Vestby kommune er i rask vekst. På flre områder må den kommunale infrastrukturen styrkes. I Son vil dette by på særlige utfordringer siden det er stor knapphet på sentrumsnære arealer, heter det innledningsvis.

Det påpekes videre at Vestby i mange år har framstått som en kommune med en ung befolkning.

– Men antall eldre innbyggere er nå i rask vekst. Utbygging av en moderne og funksjonell eldreomsorg blir derfor en av kommunens viktigste utfordringer i de kommende år.

Det vises til tidligere kommunestyrevedtak om framtidig bruk av arealer som er frigjort ved Solhøy skole. Vedtaket innebærer at arealene skal tas i bruk til funksjoner som imøtekommer behovet knyttet til en framtidig eldreomsorg.

– Men det har vært liten framdrift i planarbeidet. Vi ber derfor om at det nedsettes en tverrfaglig plangruppe som skal presentere en mulighetsskisse for utnyttelse av området. Stiftelsen Solås og Stenløkka inviteres til å delta i planarbeidet, heter det til slutt.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland