www.lokalmagasinet.no NYHETER | Turistkontor med nett- og banktilgang? Sø. 29. nov. 2020
Meny

TURISTKONTOR med nett- og banktilgang i bankgården?(03.04.17. Oppdatert 12:19) (Reporter Svein-H. Strand) – Ja, jeg er ikke det minste i tvil om at kommunen bør sikre seg bankgården i Son. Dette er en historisk mulighet til å skape en merverdi midt i hjertet av Son, sier tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) til LM. Ødbehr ser for seg et slags "colombi egg" rundt kjernevirksomheten turistinformasjon etter at den manuelle bankdriften nedlegges 15. juni.

– En historisk mulighet, mener John A. Ødbehr om "banksaken" i Son. LM arkivfoto

► – Med internettilgang og automatiserte banktjenester for bl.a. valuta på en del av arealet, kan også den hundreårige banktradisjonen i gården videreføres inn i den nye tid, mener han.

– Sparebanken Østfold-Akershus har så langt bare gitt minibanken og nattsafen en nådetid. De vil vel da sikre seg i kontrakten mot at en konkurrent installerer seg med minibank etc.?

– Kontraktforhandlinger bør naturlig nok omfatte etterbruken av en historisk bygning som denne, og et punkt om dette vil jeg tro har sin plass, svarer Ødbehr, som har mer i ermet:  

– Beliggenheten bare få skritt fra gjestebryggene, gjør at det også kunne være en tanke å sette av plass til en liten tidsavgrenset lounge. Der kunne nyankomne båtturister slappe av litt fra bølgane blå. Dette er jo noe havnekontoret ikke kan tilby.

– Er dette tanker du har drøftet i kommunestyregruppa?

– Nei, dette er noe LM får først, humrer Ødbehr.

Og herfra bør det da tilføyes at intervjuet fant sted da måneden fortsatt hette mars. I dag er det formannskpsmøte, men bankgården står ikke på sakslista.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland