www.lokalmagasinet.no NYHETER | Trefellingen i Son: Sagt fra rådhuset To. 3. des. 2020
Meny

– Hadde ikke lovhjemmel til å hindre fellingen av trærne 

Fredag 25.10.13 Som svar på spørsmål om hva som skjedde rundt fellingen av de flotte bjerketrærne i Son tidligere i høst, har LM i dag fått følgende e-post fra rådmann Knut Haugestad: "Jeg har fått opplyst følgende: To bjørker stod på privat grunn. Planavdelingen og rådmannsstaben frarådet sterkt å felle dem, men kommunen hadde ikke lovhjemmel for å nekte Skagerakfisk/Fjordfisk å gjøre det. Ved fellingen var de visstnok uheldige slik at et av trærne falt over og hengte seg opp i det tredje treet som stod på kommunal grunn. Da fikk de tillatelse av kommunalteknikk til å felle det siste treet."

– Vi er likevel ikke til bunns

Lørdag 26.10.13. Ny utvikling i trefellingssaken: Leder av kommunalteknikk sier at hun ikke er kjent med søknad om felling av det bjerketreet som sto på kommunal grunn. Da er vi likevel ikke til bunns i alle sider ved saken. Det sier rådmann Knut Haugestad i en ny e-post til LM. Vi oppdaterer saken med en nærmere redegjørelse fra lederen i Resultat-område Kommunalteknikk, Heidrun Kårstein, senere i dag.

"Kommunetreet" skal erstattes

Søndag 27.10. Til saken om trefellingen har leder av Kommunalteknikk, Heidrun Kårstein, gitt rådmannen og LM følgende presisering, i en e-post som her er noe redigert: Det ble aldri spurt om å felle treet som sto på kommunal grunn i Glenneparken. Dette sto svært nærme de tre private trærne. Da disse ble felt, fikk dette fjerde treet skader og ble også felt. Dette treet vil bli erstattet til våren.


Save
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland