www.lokalmagasinet.no NYHETER | Tre aviser deler Vestby-stoff On. 2. des. 2020
Meny

Tre aviser deler Vestby-stoff

Publisert 26.06.13 (Reporter Svein-H. Strand) SVEKKET KONKURRANSE: Det nye Amedia-konsernet som eier alle avisene i distriktet samarbeider nå om dekningen av Vestby kommune. De tidligere sterke konkurrentene Østlandets Blad (ØB) på Ski og Moss Avis, som tilhørte Edda Media, har i flere måneder samarbeidet ved å utveksle reportasjer om hendelser mellom Vestbys kommunegrenser mot Ås i nord og Moss i sør. Nå deltar også en tidligere A-presse-avis, ukeavisen Vestby Avis, i den historiske stoffutvekslingen.

♦ Fusjonen mellom de konkurrerende konsernene A-pressen og Edda Media ble i fjor sommer godkjent av Konkurransetilsynet mot at et par lokalaviser ble solgt (A-pressens Demokraten i Fredrikstad og Edda Medias Varden i Skien). Her i vår region betød det at nye Amedia eide alt, som LM påpekte. Så hvor var konkurransen?

I august kom vårt andre tilsyn på dette området, Medietilsynet, på banen. Eierandelen for Amedia i regionen Østviken ville bli for stor, fastslo det mer faglig forankrede Medietilsynet.

A-pressen fikk pålegg om å selge ut seks av sine aviser, blant dem Vestby Avis og ukeavisen Ås Avis, før fusjonen kunne godkjennes. Men A-pressen klagde vedtaket inn for Medietilsynets klageorgan og fikk medhold.

Det som skjer nå med reportasjesamarbeid indikerer imidlertid at både Konkurransetilsynet og Medietilsynet har undervurdert den potensielle konkurransevridende styrken i "Follo/Vestby-scenariet". Den avismessige markedssituasjonen her har ikke sin like andre steder i landet.

Både Moss Avis og Østlandets Blad opererer hver for seg også som "mediehus" med nettutgaver og annet i en samordnet pakke med reklame og redaksjonelt stoff. Dette under samme sjefredaktør, som også er administrerende redaktør.

Gratismediene Lokalmagasinet.no (LM) og månedbladet Vestby Nytt er nå de eneste frittstående på det tradisjonelt konkurransetunge Vestby-markedet, inneklemt som det er mellom Moss- og Follo-regionen.

LMs utgiverforetak Strand Prinfo er nå i kontakt med andre frittstående aktører om ulike typer av samarbeid, blant annet om Vestbyportalen.no som skal opp å gå mange år etter at domenet ble registrert. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland