www.lokalmagasinet.no NYHETER | To timers "nullemøte" i H Sø. 27. sep. 2020
Meny

To timers "nullemøte" i H

Publisert 14.08.14. Oppdatert senest 15:28. (Av Svein-H. Strand) LM har nå fått vite hvem som deltok i "brannslukkingsmøtet" i Vestby Høyre mandag 11. august og som varte i ca to timer fra kl. 19. Fra sekretariatet i Høyre deltok bare én utsending, nemlig seniorrådgiver Martin Engeset, tidligere framtredende politiker i Østfold Høyre. Fra lokalpartiet: Ordfører John A. Ødbehr, gruppeleder Stig Eyde, nestleder i gruppa, Pål Engeseth, og styreleder Bjørn O. Skaug.

♦ Eyde forlangte at det skulle føres en protokoll som skulle undertegnes av alle før man gikk fra hverandre. Dette ble akseptert under forutsetning av at protokollen ikke skulle offentliggjøres eller kopieres. Videre har LM fått vite at Skaug, oppsiktsvekkende nok, opplyste at han allerede hadde innkalt "fraksjonsgruppa" til møte dagen etter, for å diskutere utfallet av mandagens møte.

I "fraksjonsmøtet" tirsdag forfattet man så det underskrevne notatet som ikke er stilet til noen, men som nådde bl.a. LM og som vi i går publiserte det viktigste fra. Det famøse "mistillitsforslaget" som ble lekket til Moss Avis er her omdøpt til det nøytrale begrepet et "brev", og det står passe tvetydig at Eyde "ikke forfølger saken videre." Til slutt får vi vite at "det er enighet om å kommunisere ut et felles budskap at saken er lagt død."

Er "saken" det famøse skrivet, eller er det stridighetene som ligger til grunn? Hvem dette "felles budskap" skal være fra, er heller ikke presisert i notatet. De fleste vil nok mene at budskapet burde komme som en ordnær pressemelding fra det sentrale ledd i Vestby Høyre, nemlig fra leder Skaug og resten av foreningsstyret. Ikke minst fordi en rekke medlemmer av styret var blant dem som hadde underskrevet det injurierende "brevet" med angrep på gruppelederen. 

Når det kan føyes til at styret ledes av den som også har ledet an i konspirasjonen mot Eyde, er den vonde ringen på mange måter sluttet. En ekstraordinær generalforsamling med nytt valg av styre før nominasjonsmøtet i neste måned kan være det eneste som monner tilstrekkelig dersom lokalpartiet skal unngå et katastrofevalg.

Eller i verste fall en formell splittelse slik det skjedde i 1979, da utbrytere som ønsket høyere takt i boligutbyggingen dannet Vestby Konservative Bygdeliste (VKB). "Rest-Høyre" under ledelse av Kjell Erik Heibek gikk seirende ut med Heibek som ordfører i perioden 1980-1983. VKB fikk inn bare tre representanter i kommunestyret. 
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland