www.lokalmagasinet.no NYHETER | To kroner per innbygger til Røde Fjær-aksjonen? Ti. 20. okt. 2020
Meny

To kroner per innbygger til Røde Fjær-aksjonen?

Tirsdag 13.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) 2.-8.februar blir landet preget av Lions Røde Fjær-aksjon for åttende gang siden 1966. Forrige gang var i 2009. Midlene fra penge-innsamlingen går denne gang til stiftelsen Det er mitt valg. Stiftelsen har valgt sitt navn etter programmet "Mitt valg" som er laget for å utvikle et godt læringsmiljø og læring av sosial og følelsesmessig kompetanse.

Programmet brukes i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, og skal gi et grunnlag for å ta "gode valg".

Konkret snakkes det om å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler.

På hjemmesiden blir det opplyst at Utdanningsdirektoratet har plassert "Mitt valg" i den gruppen programmer som kan vise "dokumenterte resultater".

Lions markedsfører sitt forebyggende arbeid for barn og unge i Norge under mottoet "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne".

Ordføreren i Vestby har bedt administrasjonen legge fram en sak om støtte. Ordføreren i Skiptvet i Østfold har i et brev til sin kollega oppfordret Vestby til å gi to kroner per innbygger.

– Vestby gir normalt én kroner per innbgger til den årlige TV-aksjonen. Til andre aksjoner finnes det liten presedens, bemerker rådmann Sjur Authen i sitt saksframlegg.

Konstituert rådmann legger fram saken uten innstilling til formannskapets møte 19. januar.

Til standard-kapittelet Alternativer skriver Authen at "Kommunen står helt fritt til å bestemme om man vil gi midler til aksjonen, og i tilfelle hvor mye."

Å ta mot utfordringen fra Skiptvet vil bety et flott bidrag på ca 32.800 kroner, basert på at Vestby trolig hadde nesten 16.400 innbyggere ved utgangen av 2014. (16.299 ved utgangen av 3. kvartal, som opplyst i Authens saksframlegg.)  

Rådmannen viser til at et eventuelt bidrag kan dekkes over formannskapets disposisjonskonto som er på 200.000 kroner. Han konkluderer med at "det er etter rådmannens vurdering et rent politisk spørsmål om man ønsker å delta i aksjonen."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland