www.lokalmagasinet.no NYHETER | To husbranner i bevaringsområdet på halvannet år Ma. 30. nov. 2020
Meny

To husbranner i bevaringsområdet i løpet av halvannet år

7.3. Endret 12:28 Etter innledende undersøkelser har politiet "en formening" om hvor villabrannen i Strandgata 5 A i Son natt til søndag startet. Det går fram av en reportasje i Moss Avis' nettutgave som ble publisert onsdag morgen.

På spørsmål om brannen startet utendørs eller innendørs, ønsker politioverbetjent Brage Hustad ved Follo politidistrikt ikke å si noe før resultatet av de tekniske undersøkelsene foreligger, trolig om en uke. Undersøkelsene vil bli foretatt i løpet av denne uken.

Ifølge Moss-avis.no gikk det 18 minutter før brannmannskapene kom til stedet.

Det har nå vært to store branner i bevaringsområdet i Son sentrum i løpet av drøye halvannet år. Forrige gang var da den tidligere SFO-bygningen ved gamle Son skole brant om ettermiddagen 28. juni 2010.

"SFO-brannen" skyldes trolig ildspåsettelse, men saken ble likevel henlagt av politiet etter noen måneder. En ungdom med en bærepose i hver arm ble sett gående fra baksiden av skolebygningen like før brannen brøt ut. Han meldte seg ikke og ble aldri pågrepet til tross for at han tidlig ble etterlyst med et godt signalement.

Brannen i SFO-bygningen skjedde på dagen én uke etter at Vestby formannskap hadde valgt kjøper til denne separate eiendommen som ble solgt sammen med selve skoleeiendommen. Overdragelsen skjedde ikke før 14. september.

Kjøpekontrakten, som LM nylig har fått innsyn i, ble signert dagen før. Den viser at kjøper fikk 550.000 kroner i avslag på de 14 millioner som var avtalt pris for begge eiendommene. Av dette var fire millioner kr for SFO-eiendommen. Kommunen gikk ikke på noe tap, da de omtalte 550.000 kr var det beløpet forsikringen dekket, sier Otto B. Backe i en e-post til LM.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland