www.lokalmagasinet.no NYHETER | Tjernsbekk slutter som eiendomssjef Ti. 1. des. 2020
Meny

Tjernsbekk slutter som eiendomssjef

Publisert 20.07.13. Kjell Tjernsbekk (bildet) slutter i stillingen som eiendomssjef og leder for Resultatområde (RO) Eiendom i Vestby kommune. Tjernsbekk har hatt stillingen siden kommunens administrasjon ble omorganisert med resultatområder for noen år siden. Til ansvarsområdet fikk han også tillagt havna i Son, som man så å si ikke fant noen annen havn for i organisasjonen.

♦ Dermed ble Tjernsbekk havnesjefens nærmeste overordnede, først med Bjørn Wikstrand, deretter med Roger Finstad som havnesjef. Eiendomssjefens valg av den tidligere politietterforskeren Finstad, uten havne- eller nautisk kompetanse, har vært omstridt både før og etter tilsettingen.

For et års tid siden ble havnesjefen flyttet fra RO Eiendom og lagt inn i linjen rett under rådmann Knut Haugestad og hans stab. RO-Eiendom ivaretar forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale eiendomsmasse og forvaltning av 120 utleieboliger. Resultatområdet har 41 årsverk.

Stillingen som eiendomssjef er nå utlyst på Vestby kommunes hjemmesider. Foto: Vestby.kommune.no
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland