www.lokalmagasinet.no NYHETER | Tiltak mot skolemobbing Ti. 27. okt. 2020
Meny

Tiltak mot skolemobbing

Publisert 31.01.15. Oppdatert 12:58. Resultatområdet Skole i Vestby kommune har avdekket "enkelte tilfeller" der elever utsettes for mobbing i skoletiden. Dette er meldt videre til rådmannen, og kommunen har satt inn "en rekke tiltak". Blant disse er "presisering av hva mobbing gjør med elever, samt betydning av at elevundersøkelsen blir besvart seriøst."

Det framgår av en rapport fra konsulentbyrået BDO der en har gjennomgått rådmannens internkontroll.

Om RO Skole står det også at skolene har knyttet til seg en professor i spesialpedagogikk for å se på hva slags utbytte elever som har tilrettelagt spesialundervisning (etter vedtak) har av tiltaket. 

Noen rektorer gjennomfører det som kalles skolevandringer for å ta pulsen på det som foregår i den enkelte klasse.

Kommunen har også tatt i bruk verktøyet PULS som samordner informasjon fra elevundersøkelsen og andre kilder.

Vi er informert om at verktøyet legger til rette for at den enkelte klasse får en bedre oppfølging, heter det i konsulentrapporten.

Rapporten er resultatet av en forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kommunens kontrollutvalg.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland