www.lokalmagasinet.no NYHETER | Tidligere Såner ungdomsskole forfølger kommunen som en mare Ti. 20. okt. 2020
Meny

Tidligere Såner ungdomsskole forfølger kommunen som en mare

Publisert 10.06.12 (Reporter Svein-H. Strand) Tidligere Såner ungdomsskole forfølger Vestby kommune som en mare. De to bygningene på 4500 kvadratmeter, oppført i 1964, forfaller måned for måned og er ikke sikret mot at uvedkommende kommer seg inn. Deler av taktekkingen må i sommer skiftes ut for rundt 350.000 kroner. Kostnaden er ikke lagt inn i budsjettet for 2012, går det fram av kommunens første tertialraport for i år. Tingrettens dom fra februar, der kommunens salg av eiendommen ble hevet og kjøperen dømt til å betale 4,75 millioner i erstatning, er anket til lagmannsretten.

Her er høydepunktene om et kommunalt eiendomssalg som trolig ikke har sin like i Norge:

► 2005: Den 15 mål store eiendommen med et bygningsareal på 4500 kvadratmeter inkludert en separat svømmehall legges ut for salg.

Eiendommen selges først i januar 2008 for 9,5 millioner kroner, halvannen million lavere enn takst, til et Tønsberg-firma. Det skal bli et såkalt palliativt senter for pleie og omsorg av syke i livets siste fase.

Sommeren 2008 går salget i grøfta. Kjøperen trenger brått å få endret rammetillatelsen som utløser resterende 80 prosent av kjøpesummen.

Men kommunens bygningssjef finner det problematisk å gjøre spesialrommene om til enklere omsorgsboliger. Eiendommen er uregulert og avsatt til næring i kommuneplanen. De nye planene ligner mest på et boligområde, mener bygningssjefen.

Saken går nå over i en fase med ordveksling før kjøperen året etter, i november 2009, ensidig hever kontrakten på grunn av det selskapet kaller "bristende forutsetninger og vesentlige mangler".

FOR SALG IGJEN MED 3,75 MILL. SOM HØYESTE BUD

I 2011 legger kommunen eiendommen ut for salg på nytt, hos Østlandske Næringsmegling, med sju millioner kroner som prisforlangende. Men høyeste bud er ikke på mer enn 3,75 millioner. I et lukket møte 5. desember i fjor avslår formannskapet budet.

Kjøperen Nilof AS går nå til søksmål for å få tilbake "håndpengene" på 1,9 millioner kroner som ble betalt da kontrakten ble signert. Kjøperen krever også en erstatning på inntil 39 millioner kroner for ullempe og tap av inntekter.

Kommunen går til motsøksmål. Et søksmål som hittil har kostet ca 356.000 kroner og som Follo tingrett i februar i år dømte motparten til å betale.

– Slik jeg ser det, er dommen i tingretten basert på riktige premisser, sier rådmann Knut Haugestad (bildet) i en kommentar på kommunens hjemmeside.

ANKEN KAN NÅ FRAM

En betydelig – for ikke å si overraskende stor – del av tingrettsdommer i tvistesaker som ankes, blir endret. Eller de blir sendt tilbake til ny behandling av lagmannsretten, der dommerne normalt er mer erfarne. Muligheten for at anken når fram i denne saken, er derfor absolutt til stede.

I sin orientering på hjemmesiden skriver rådmannen bl.a.:

"Retten la til grunn at den rammetillatelse som selskapet fikk etter at kjøpekontrakten var inngått, var en slik godkjenning av rammesøknad som lå til grunn for overdragelsen, og at Nilof var forpliktet til å betale kjøpesummen i henhold til avtalen."

Den praktiske side av salget var det kommunens eiendomsavdeling ved eiendomssjef Kjell Tjernsbekk (bildet) som hadde ansvaret for.

DÅRLIG "KONTRAKTHÅNDVERK"?

Etter at kontrakten ble satt på prøve da kjøperen ble tvunget til å forenkle omsorgsprosjektet på grunn av finanskrisen, har det vært hevdet at eiendomssjefens utforming av kontrakten bærer preg av dårlig "kontrakthåndverk".

I samtale med Lokalmagasinet.no i desember 2009 sa ordfører John A. Ødbehr (H) at han regnet med at administrasjonen skulle få løst denne saken. At det skulle komme så langt som til retten, trodde han ikke ville skje.

♦ "Håndpengene" på 1,9 millioner kroner står på et kommunalt fond.

Det betyr at dersom salget reverseres, vil tilbakeføringen av inntekten kunne dekkes av dette fondet, heter det i en note til kommunens årsregnskap for 2011.

Kjøper benevnes opprinnelig som Tønsberg Bolig AS, mens det nå opptrer som Nilof AS. Eiere og ledere er de samme i begge selskaper, går det fram av Brønnøysundregistrene.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland