www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ti p-plasser på Son torg "parkert" To. 26. nov. 2020
Meny

Ti p-plasser på Son torg "parkert" 

Publisert 05.12.12 (Reporter Svein-H. Strand) De arkeologiske undersøkelser på Son torg legger beslag på ca ti avgiftsbelagte parkeringsplasser. Dette framgår av siste tilbakemelding til LM fra Vestby kommune omkring Europark-avtalen.

LM-foto: Svein-H. Strand

♦ –
Av de ca 36 parkeringsplasser på Son torg som ligger inne i Europark-avtalen, er ca 26 tilgjengelige per i dag. Dette opplyser avdelingsingeniør Geir Betten i Kommunalteknikk.

Spørsmålet LM stilte om dette, var under henvisning til avtalens punkt. 8 om force majeur, altså tvungne omstendigheter.

Resultatområdets leder Heidrun Kårstein kommenterer det ikke i sin tilbakemelding, men arkeologiske undersøkelser rettere sagt resultatet av dem må kunne sies å være en omstendighet partene ikke rår over. Slike undersøkelser i forbindelse med større offentlige gravearbeider er dessuten lovfestet.

Det undersøkes nå hvordan Europark ser på leieprisen etter situasjonen som oppsto i vår, da det ble klart at grunnen under torget blant annet skjulte hustofter fra 1600-tallet. .Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland