www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ti i Vestby kan vie borgerlig On. 2. des. 2020
Meny

Ti i Vestby kan nå vie borgerlig


Illustrasjonsfoto: Deesha Sandra/Pexels

(17.01.18) (Reporter Svein-H. Strand) Ved årsskiftet overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler som tidligere lå hos domstolene. Vestby kommune har gitt så mange som ti personer "myndighet til å vie brudefolk" på de 24 dagene som er avsatt dette første året. Av disse er det åtte folkevalgte, inludert ordførerparet. Seks er formannskapsmedlemmer. Fra administrasjonen: Rådmannen og kultursjefen.

► Her er politikerne som kan smykke seg med ny myndighet: Ordfører Tom Anders Ludvigsen, varaordfører Eirin Stuhaug Bolle, formannskapets medlemmer Annette Mjåvatn, Tone Skretting, Ronny Kjønsø, Arjo Van Genderen, John A. Ødbehr og Trygve Thorsen. Fra administrasjonen: Rådmann Sjur Authen og kultursjef Ronny Fostervold Johansen.

Kommunens tilbud gjelder for innbyggere i Vestby og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder.

PRØVINGSATTEST FØRST
Før ekteskapet kan inngås, må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt. Er vilkårene oppfylt, blir det utstedt en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder.

Attesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og evt. andre relevante dokumenter, som oppholdstillatelse. Skjemaer finnes bl.a. på skatteetatens hjemmeside.

Når man har fått prøvingsattesten, er det bare å ta kontakt med kommunen for å få fastsatt en tid.

VIGSLINGSDATOER I 2018
Fastsatte datoer for vigsel i år ble: Januar: 12. og 26.; februar: 9. og 23.; mars: 9. og 23.; april: 6. og 20.; mai: 11. og 25.; juni: 1., 8., 15., 22. og 29.; juli: ingen; august: 24.; september: 7. og 21.; oktober: 5. og 19.; november: 2., 16. og 30.; desember: 14.

Det er satt av tid til vigsler hver halve time i tidsrommet mellom kl. 12.00 og kl. 15.00.


HVOR DET SKJER
I Vestby kommune tilbys vigselsseremonier i Rådhusets kommunestyresal, formannskapssal eller ordførerens kontor.

- Vestby kommune legger en ramme rundt vigselen på en måte slik at seremonien oppleves som høytidelig og verdig, som det heter i vedtaket

Vigselen og bruk av kommunale lokaler/kommunal eiendom er gratis. Skal det brukes andre lokaler, må brudeparet selv bestille og dekke eventuelle kostnader. Pynt og dekorasjoner, og evt. andre kulturelle innslag må også dekkes av brudeparet.

Dersom vigselen skal skje utenfor kommunegrensen, må brudeparet dekke kostnader til reiseutgifter for vigsler og eventuelt andre merutgifter.

► Alle henvendelser om borgerlig vielse gjøres på epost til vigsel@vestby.kommune.no
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland