www.lokalmagasinet.no NYHETER | Thorvald Stoltenberg til kulturkirken Ma. 30. nov. 2020
Meny

Thorvald Stoltenberg til Dialog-møte i kulturkirken

Publisert 12.11.15 Nå er det tid for et nytt interessant møte i Dialog-serien ved Son kulturkirke. 24. november inviteres det til temamøtet «Norsk ruspolitikk og rusavhengiges rett til et verdig liv». Det har lyktes arrangørene å få Thorvald Stoltenberg til å innlede om dette aktuelle temaet.

FOTO av Thorvald Stoltenberg: no.wikipedia

♦ Thorvald er ikke bare far til Jens. Han er også en av etterkrigstidens mest erfarne og respekterte norske politikere. Han har vært utenriksminister, forsvarsminister og internasjonal fredsmegler. Han var president i Norges Røde Kors i en årrekke og har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser.

Thorvald er en dyktig og høyt respektert politiker og diplomat. De som kjenner ham forteller også om et varmt og omsorgsfullt medmenneske.

♦ Sammen med blant andre FNs tidligere general-sekretær Kofi Annan har han engasjert seg i en internasjonal kommisjon med hovedmål å finne fram til nye, mer effektive og mer humane strategier i arbeidet for å begrense skadevirkninger knyttet til omsetning og bruk av narkotika.

Norge ligger på Europa-toppen i overdosedødsfall. Det er bare Estland hvor flere dør som en direkte følge av narkotiske overdoser.

♦ Denne tragiske statistikken var noe av bakgrunnen for at regjeringen i mars 2009 oppnevnte et utvalg som skulle ha som sitt hovedfokus å gi forslag til hvordan hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp.

♦ Utvalget ble ledet av Thorvald Stoltenberg og avga sin innstilling i juni 2010. I Son kulturkirke vil han fortelle om noen av de forslagene utvalget la fram.

Men ikke minst vil han fortelle om de utfordringene som enkeltmennesker, familier og samfunnet står overfor som en følge av misbruk av narkotiske stoffer og en delvis feilslått politikk for å demme opp for tilførsel og misbruk av stoffene.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland