www.lokalmagasinet.no NYHETER | Telefonjakten fortsetter Ti. 1. des. 2020
Meny

Telefonjakten fortsetter

Publisert 26.06.15. Oppdatert senest 22:42 I kontrollutvalget onsdag fortsatte jakten på Vestby-ordfører John A. Ødbehrs (H) telefonregninger i detalj. Et notat fra advokatfirmaet Haavind fastslår at dette i utgangspunktet ikke er lovlig. Kontrollutvalget tok advokatfirmaets notat til orientering, som foreslått av sekretariatet.

Ordføreren skal i stedet, som advokatfirmaet påpekte som en løsning, "gjennomgå spesifiserte telefonregninger og sladde de private elementene som ikke gjelder utøvelsen av vervet som ordfører".

Problemet er bare at kontrollutvalget ber ordføreren gjennomgå og identifisere alle sine titusener samtaler av alle slag ved nummer. Gjennom sju år i ordførerstolen med fri telefon-avtale. For årene 2008-2014.

Og dette skal være gjort og levert til utvalgets sekretariat innen 7. august. Ordføreren startet i ettermiddag på sin sommerferie, og tiden løper nå sommefort mot fristen.

I møtet ble det en til å være i lokalpolitikken relativt skarp, og i tonen nokså uvennlig, ordveksling mellom Ødbehr og flere av de valgte representanter, fra SV, Ap. Sp og Frp.

Ordvekslingen avdekket en betydelig avstand i gjensidig forståelse av situasjonen denne tredje gangen utvalget utspør ordføreren på en avhørsliknende måte.

Dette uten at en har valgt å benytte arbeidsformen granskning som kommunale kontrollutvalg kan gjennomføre etter særskilte regler for bl.a. balanse gjennom såkalt kontradiksjon.

Utvalgets førstevalg har vært en usladdet nummeroversikt.

Det var i forlengelsen av dette Ødbehr onsdag ga uttrykk for at han ikke ønsket å blottlegge hvem han snakket med i arbeidet, f.eks. folk i andre partier enn sitt eget. Inkludert dem som har ringt og ikke fått svar, eller har sendt sms, og som han først senere har kunnet kontakte.

Ordføreren understreket at han også ønsker å ta hensyn til dem som kontakter ham. Utvalgsleder Siri Hov Eggen framholdt at det bare er "omfanget", ikke enkeltnummer, de er ute etter.

Den juridiske utredningen gir grønt lys for "virksomhetsrelatert informasjon" rundt telefonbruken. Men hva er så dette? I forhold til ordførerens uttalte behov, er det på samme tid både et uklart og et vidt begrep.

– Begrepet er vel egentlig formulert for næringslivets behov, og dekker dårligere arbeidet til et politisk tllitsverv som ordførere har, som en juskilde sier til LM på generelt grunnlag.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland