www.lokalmagasinet.no NYHETER | TELEFONDRAMA. Opposisjonen ber om at Ødbehr granskes videre Ti. 20. okt. 2020
Meny

TELEFONDRAMA

Opposisjonen ber om at Ødbehr granskes videre

Bølgene går rekordhøye i etterblåsten om John Ødbehrs flittige bruk av fri ordførertelefon. Her er han i 17. mai-toget i Son søndag. Kan han henge ordførerkjedet rundt nakken også etter valget? LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert19.05.15. 07:41. Oppdatert senest 15:26. (Reporter Svein-H. Strand) Saken om ordfører John A. Ødbehrs telefonbruk har utviklet seg til en politisk thriller der også rådmann Sjur Authen står sentralt. Mellom disse står påstand mot påstand om hvor ofte ordføreren har fått tilsnakk fra ham om dette. Denne uenigheten kom åpent for dagen i siste møte i kontrollutvalget 5. mai.

Foto: Vestby Høyre

For Vestby Høyre er saken en tragedie i valgåret ettersom Tone Yrvum (bildet) i kommunestyret i går erklærte fra talerstolen at hun trekker seg som leder i foreningen på grunn av uenighet i telefonsaken.

Yrvum støttet der et flertall fra Ap, SV, Sp og de Uavhengige utbryterne fra Høyre som ba kontrollutvalget granske saken videre og legge fram resultatet 7. september.

► Politisk nestleder Tone Feragen trer inn som foreningsleder inntil saken er styrebehandlet, får LM opplyst.

Tidligere på dagen sendte Yrving styret i Vestby Høyre og Vestby Høyres kommunestyregruppe følgende melding:

► "Jeg vil med dette informere dere om at jeg har meldt meg ut av Vestby Høyre. Jeg fratrer med umiddelbar virkning vervet som leder av foreningen, og er ikke lenger medlem av Vestby Høyres kommunestyregruppe. (Den utvidede, red. anm.) Jeg er fortsatt medlem av Akershus Høyre, og vil forholde meg lojalt til programmet som Vestby Høyre gikk til valg på i 2011."

Tidligere har det vært kommunisert åpent i dokumenter at rådmannen "en rekke ganger", underforstått helt fra han var økonomisjef, har snakket med Ødbehr om hans store bruk av kommunens gratis "ordførertelefon" og bruk av data.

Det oppsiktsvekkende er at kommunens to øverste myndighetspersoner, den administrative leder og den politiske leder, står fram og fronter uenighet om en slik sak og på denne måte. En sak som ellers forlengst er avklart med hensyn til det rent materielle.

► Saken berører indirekte også Knut Haugestad som var kommunens rådmann i den perioden det strides om. Hugestad sluttet i august i fjor for å bli rådmann i Eidsvoll. Samtidig ble Authen satt på som konstituert rådmann inntil han etter søknad ble fast ansatt i mars i år.

Rådmann Hugestad skal selv ha hatt "en telefonsak", basert på uvanlig kostbare utenlandssamtaler, men uten at dette har vært offentlig kjent. 

EYDE FAST I TRAFIKKEN

LM arkivfoto: Svein-H Strand

Organisatorisk nestleder i Vestby Høyre, Stig Eyde (bildet), deltok ikke i kommunestyrets møte i går.

Han ble nemlig sittende fast i trafikken fra Gardermoen etter en utenlandsreise.

Forsinkelsen ble varslet såpass tidlig at en vararepresentant rakk å komme tidsnok til møtestart.

Etter det LM forstår har det fra partihold vært lagt sterkt press på Ødbehr etter møtet i kontrollutvalget, for å få ham til å tone ned sin uenighet med rådmann Authen.

BØR ORDFØREREN BE OM POLITIETTERFORSKNING?

Alternativt: At Ødbehr ber politiet om å åpne etterforskning for å få fastslått omstendighetene og lovligheten av hans bruk av avtalt fri telefon og data i egenskap av ordfører.

Det materielle er som nevnt godt opplyst gjennom framlagte telefakturaer og tilhørende dokumentasjon samt ordførerens skriftlige og muntlige forklaringer.

Derimot er selve reglementet som telefonavtalen bygger på, mulig å tolke på mer enn én måte og skal derfor revideres. Det er imidlertid på det rene at selve telefonabonnementet er kommunens.

Denne andre gang kontrollutvalget behandlet saken var avtalt for å få på plass mer skriftig dokumentasjon enn det som lå på bordet i utvalgsmøtet tidligere i år.

SISTE: Det reises nå også spørsmål ved Tone Yrvings handlemåte i saken. Kan hun nå være kommunestyre-representant innvalgt for Høyre og samtidig stå utenfor partigruppa uten å være uavhengig?

En slik "kombinasjon" er ikke kjent fra tidligere, i alle fall ikke i Vestby. Siste ordinære kommunestyremøte før sommerferien er 22. juni. Siste møte i perioden før valget 13.-14. september er berammet til 7. september.

Kommunestyret kan ellers når som helst bli innkalt til ekstraordinært møte dersom et spesielt behov dukker opp.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland