www.lokalmagasinet.no NYHETER | Svend Wam er død Ma. 30. nov. 2020
Meny

SVEND WAM ER DØD

(08.05.17. Oppdatert senest 17:02) Den kjente filmskaperen Svend Wam fra Son døde søndag, to dager etter sin 71-årsdag, etter et lengre sykeleie på Vestby sykehjem. Hans navn vil bli stående som et av de viktigste i norsk og nordisk filmhistorie, som regissør og produsent.

Foto fra mubi.com

I perioden 1973 til 1998 medvirket han i skapelsesprosessen til hele 16 spillefilmer, samt en rekke kortfilmer og TV-filmer. I 1985 mottok han Aamot-statuetten for fremragende innsats for norsk film sammen med makkeren Petter Vennerød. Han fikk også en rekke andre priser i inn- og utland.

Svend Wams karriere i filmbransjen startet imidlertid så tidlig som i 1968, da han var både regiassistent og skuespiller i langfilmen Lek. To år senere var han stillsfotograf i langfilmene Exit og En dag i Ivan Denisovitsjis liv. 

Sammen med Petter Vennerød stupte han så inn i norsk og nordisk samtidsdebatt med sine rett på sak-filmer fra familie- og ungdomsmiljøer. Wam og Vennerød ble nærmest et begrep. Med den nevrologiske sykdommen som rammet Svend Wam tidlig i livet, fikk vi dessverre aldri til fulle oppleve den naturlige videreutvikling av det radikale filmgrepet, ofte med relativt små budsjetter, som dette var.

Svend Olaf Wamnes Akstuft, som var hans egentlige navn, var allerede i ungdomsårene genuint oppatt av filmmediet og sin samtid, og han tok tidlig filmutdanning i Sverige etter skoletiden i Moss.

Flere scener til en av spillefilmene ble spilt inn on location i Vestby. Video-mediet var da kommet, og i et telefonintervju spurte jeg ham om dette var framtiden også for regulære spillefilmer på kino. Det hadde han ikke noe særlig tro på, og viste da til den mye bedre visuelle opplevelse som en får gjennom et organisk medium på lerret. Et synspunkt som ennå står rimelig fjellstøtt.

Dette er selvsagt en trist dag også for de pårørende, samt jevnaldrende som Svend fra Kjøvangen vokste opp med i lokalmiljøet.

Fred over hans minne.

Svein-H. Strand

Oppdatert i Wikipedia om Svend Wam, filmene han bidro til, samt prisene han fikk.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland