www.lokalmagasinet.no NYHETER | Suverene Vestby Sø. 29. nov. 2020
Meny

Suverene Vestby?

Publisert 26.02.16. Oppdatert senest 12:59 AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Sammen med Vestby er nabokommunen Våler i Østfold de eneste kommunene i Follo og Mossedistriktet som har avsluttet sin kommunereform-prosess. Og dét lenge før fristen, og uten at innbyggerne er hørt. Få av landets kommuner har en liknende "profil" i prosessen. Tvangssammenslutning er et hett tema, og er dette en risikosone Vestby går inn i med åpne øyne?  

På oppdag fra ordfører om A. Ludvigsen (Ap) har rådmann Sjur Authen levert en omfattende orientering om hvorfor kommunen fortsatt kan og bør stå på egne bein. Her er sektor etter sektor presentert med hyggelige tall og vurderinger. Pluss noen overordnede synspunkter knyttet til eksisterende interkommunalt samarbeid med gode erfaringer både nordover og sørover.

Mange undrer seg over hva som skjer og kan skje. Som en LM-leser oppsummerer situasjonen:

► Vestby har konkludert lenge før innleveringsfristen som er 30 juni. Så skal Fylkesmannen gjøre sine anbefalinger ovenfor departementet.

► Frogn har flere ganger invitert Vestby til en "naboprat" sammen med Ås og Nesodden. Men Vestbys ordfører takket nei senhøstes 2015, så nå snakker de andre tre sammen.

► Ås snakker også med Enebakk, Ski, og Oppegård; de to sistnevnte vil ikke slå seg sammen med kommuner med stor gjeld (underforstått Vestby).

► Moss og Rygge er inne i en forhandlingsrunde.

VIKTIGE "SJEKKPUNKTER" IKKE VURDERT

En imponerende "styrke-rapport" fra Vestby-rådmannen til tross:

Noen svært viktige "sjekkpunkter" er ikke, eller lite, vurdert. En faglig sterk administrasjon som er mer attraktiv for høyt kompetente stillingssøkere enn i dag, er et viktig poeng, likeså nytt inntektssystem for kommunene og ikke minst Fylkesmannens kommende behandling av saken.

Å innlemme sørkommunen i Moss er jo faktisk også en besnærende tanke, fylkesgrensen til tross, og som bl.a. en ekspertgruppe i Østfold anbefalte allerede for flere år siden. At Vestby ikke engang tar stilling til dette i en historisk reformprosess, må sies å være en unnlatelsessynd.

Men en ting som er altfor lite opplyst fra regjering og departement, er den demokratiske side ved kommune-sammenslutninger, rundt lokal innflytelse og mulighetene for litt selvstyre gjennom en kommunedelsordning. Og hvordan bør eksisterende partilag organiseres, osv.

Interesserte og vitebegjærlige skal lete lenge i floraen av politiske føringer og ulike konsulentrapporter for å finne selv noen avsnitt om dette. Frykt for den demokratiske dimensjon gjennom tap av nærhet, også til kommuneadministrasjonen, er samtidig kjernen i den utbredte folkelige motstand i mange små og mellomstore kommuner. Det er derfor et paradoks at overordnede myndigheter verken i forkant eller nå har fokusert på dette.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland