www.lokalmagasinet.no NYHETER | Surr om "kjøp eller bygg" Ma. 30. nov. 2020
Meny

Surr om "kjøp eller bygg"


Det er ikke på rådhusets "hovedplen" et eventuelt nybygg skal oppføres. Illustrasjonsbildet i LMs tidligere artikkel blir dermed feil. Aktuelt byggested er her på østsiden, framgår det av økonomisjefens ferske notat. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 15.06.12. Spørsmålet om hvordan Vestby kommune skal løse de akutte plassproblemene for Resultatområde Rehabilitering er ikke lett. I alle fall ikke hvis man legger bare kroner og øre til grunn.

♦ Det kom fram da formannskapet behandlet saken. Et ferskt notat fra økonomisjef Sjur Authen viser dette. Alternativet med å leie, valgte formannskapet bort. (
Se tidligere artikkel.)

Til kommunestyrets behandling av saken mandag er rådmannen derfor bedt om å vurdere rene kjøps- eller byggeprosjekter. Økonomisjefens oppklarende notat, som nå er ettersendt som beslutningsgrunnlag, vil ikke gjøre valget lettere.

I det kompliserte regnestykket ligger nemlig de utleide Nav-kontorene i det aktuelle kjøpsobjektet DNB-gården. Og et nybygg på 1300 kvm. på rådhusplenen vil ikke ha plass til Nav. Det kan derfor ikke sammenliknes med kjøp av bankgården, understreker økonomisjefen.

Alternativet med bankgården tilsier dessuten at man "på kjøpet" får en tomt på drøye fire mål.

Hva som er mest økonomisk gunstig, avhenger av hva nybygg koster per kvadratmeter, understreker Authen.

Selv med det laveste anslaget på 25 tusen per kvadratmeter, som kom opp fra et av medlemmene i formannskapet, vil "innsparingen" ikke tilsvare mer enn tomtekostnaden. Slik konkluderer økonomisjefen i sitt detaljerte notat. Det bikker mellom linjene mer over mot å kjøpe rett over gata enn å bygge nytt på rådhusplenen. 

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland