www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sum 2,5 milliarder Ti. 20. okt. 2020
Meny

Sum 2,5 milliarder

Publisert 10.10.15 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommune har nå en samlet lånegjeld på litt over halvannen milliard kroner. I tillegg kommer garantiansvar og pensjonsforpliktelser. Sluttsummen kommer derfor langt over 2,5 milliarder. Det utgjør litt over 157.000 kroner per innbygger. Men visste du at kommunen også har over en halv milliard i kontante midler?

► Etter valget og i en ennå særdeles uklar situasjon rundt hvem som skal ha "makta" i den kommende periode, har LM fått flere henvendelser om kommunens lånegjeld og soliditet. Leserbrev til redaksjonen ligger også litt "på vent" i forhold til disse spørsmålene.

Rådmann Sjur Authen har funnet fram de aktuelle tallene for oss:

► Overskuddet i 2013 var på 14,8 millioner og ble brukt til investeringer.

► Overskuddet i 2014 var på 8,3 millioner. 660.000 ble brukt til investeringer, resten ble avsatt til fond.

► Når det gjelder gjeld og øvrige forpliktelser kommer LM tilbake med de eksakte, oppdaterte tall.

Hva vil du si vil være den mest negative virkningen for kommunens driftsbudsjett dersom rentenivået gjennom den forestående fireårsperioden skulle doble seg i forhold til dagens styringsrente i Norges Bank?

Dette spørsmålet forsto jeg ikke helt, svarer rådmannen, men beskriver rentesituasjonen slik:

► – Kommunens innlånsrente ligger om lag ett prosentpoeng over styringsrenten. Dersom styringsrenten dobler seg, vil kommunens innlånsrente øke med 0,75 prosentpoeng. Dersom kommunens innlånsrente dobler seg, vil den øke med om lag 2 prosentpoeng. Uansett ble effekten i forrige handlingsprogram beregnet til at dersom kommunens innlånsrente ble ett prosentpoeng høyere hvert år enn anslått, ville netto renteutgift øke med 6,7 millioner i 2015, stigende til 12,5 millioner i 2018.

Rådmannen sier videre at dersom styringsrenten eller innlånsrenten stiger brått, vil han ikke foreslå noen akuttiltak.

FOND ØREMERKET TIL RENTER

Kommunen har i dag over en halv milliard i kontante midler. 219 millioner av dette er disposisjonsfond. Av dette igjen er 33 millioner øremerket renter, for å ta slike svingninger du spør om.

For detaljer om dette, viser Authen til kommunens styringsdokumenter som ligger på kommunens hjemmeside.

Dersom renten går opp, og holder seg høy, er det et forhold som må tas med når man lager handlingsprogram, forklarer rådmannen videre.

► – Vil du si at det er deler av dagens driftsbudsjett som forutsetter et så unormalt lavt rentenivå som vi nå har hatt ganske lenge?

Det er ingen deler av kommunes virksomhet som i dag er satt i gang fordi vi har lavt rentenivå, med klausul om at det skal opphøre når renten går opp. Om man må redusere driftsnivået, og på hvilken måte, er en beslutning som kommunestyret eventuelt vil ta, understreker Sjur Authen.

► Hvordan kommunen betjener sine lån, hvem som er långivere og til hvilken rente kommer som egen sak her i LM.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland