www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Strømkapellet" utskjemt On. 2. des. 2020
Meny

"Strømkapellet" utskjemt

Publisert 11.01.14.

(Reporter Svein-H. Strand) En ny estetisk tankeløshet i Son indre bevaringsområde, som i fjor ble innlemmet i Riksanti-kvarens NB-liste: Tett inntil den karakteristiske og verne-verdige trafostasjonen nederst i Feierbakken har Vestby kommune satt opp en skjemmende lysstolpe. Hoderistende soninger har nå fått følge av Soon og Omegns Vel.

Klar melding fra vellet: Det forventes at kommunen fjerner stolpen og finner en teknisk løsning som ikke oppleves som ei "padde" midt i Son.

LM-foto: Svein-H. Strand

I en uttalelse fra styret, etter en brevveksling med Resultat-område Kommunalteknikk før nyttår, legges det ikke veldig mye imellom:

Kommunen har i denne saken fullstendig sett bort fra viktige elementer som estetikk og historie. Kommunens begrunnelser tilsier ikke at en stygg trestolpe er eneste løsningen på oppgaven, heter det blant annet.


♦ Her er hele brevet fra til kommunens resultatområde Kommunalteknikk, signert velleder Ivar Gudmundsen.:

Ny stolpe ved transformatorstasjon i Son

   Jeg viser til korrespondanse i slutten av desember mellom styremedlem i Soon og Omegns Vel, Knut Christian Hallan, og ingeniør Thomas Meisfjord i resultatområde kommunalteknikk i Vestby. Saken gjelder som kjent en nylig oppsatt trestolpe ved siden av den verneverdige transformatorstasjonen i Feierbakken i Son.

   Saken ble behandlet i styremøte i Soon og Omegns Vel 07.01.2014. Styret slutter seg til Hallans vurdering av saken. Det "går ikke an" eller for å si det på en annen måte: Det er svært uheldig å plassere en skjemmende trestolpe tett inntil transformatorstasjonen. Denne er antagelig oppført i 1916 og er ett av de mest kjente og fotograferte landemerkene i Son. Den har på grunn av sin utforming fått tilnavnet "Strømkapellet".

   Det siste året er det lagt mye arbeid i å forbedre det fysiske miljøet, med nytt torg og miljøgate. Vi har forståelse for kommunens argumenter om økonomi, lyseffektivisering, lysstyrke og statlige pålegg. Men kommunen har i denne saken fullstendig sett bort fra estetikk og historie, som er viktige elementer i Sonsmiljøet. Kommunens begrunnelser tilsier ikke at en stygg trestolpe er eneste løsningen på oppgaven.

   Soon og Omegns Vel venter at kommunen fjerner stolpen og finner en teknisk løsning som ikke oppleves som ei "padde" midt i Son, når det for øvrig legges mye arbeid i å forskjønne Son sentrum. Utformingen må sies å stride mot bevaringsplanen for Son, der det forutsettes at nye elementer skal tilpasses det bevaringsverdige miljøet.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland