www.lokalmagasinet.no NYHETER | Store overskridelser etter utgravninger og funn Sø. 29. nov. 2020
Meny

Store overskridelser etter utgravninger og funn

Publisert 19.10.13. De arkeologiske utgravninger og funn under arbeidene med Son torg og miljøgata har ført til store budsjettoverskridelser for Vestby kommune. Overskridelsene utgjør hele 91 prosent av de opprinnelige budsjettene kommunen satte opp.

♦ Kommunen fakturerer nå fylkeskommunen med 5,3 millioner kroner av totale overskridelser på 8,4 millioner for de to prosjektene.

Ialt 6,2 millioner av overskridelsene får kommunen refundert. Av dette skal andre grunneiere rundt torget ut med til sammen 260.000 kroner.

Kartleggingen av de siste 2,2 millionene er ikke ferdig. Men "det antas at fylkeskommunen skal dekke store deler" av dette beøpet også, som det heter kommunens tertialrapport 2 for 2013.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland