www.lokalmagasinet.no NYHETER | Stor kostnadssprekk for tilbygg til sykehjemmet Fr. 30. okt. 2020
Meny

Stor kostnadssprekk for tilbygg til sykehjemmet

Mandag 15.4. Oppdatert tirsdag 16.4. Budsjettet for tilbygget til Vestby sykehjem må økes med hele 50 prosent på grunn av endringer i planene. Budsjettet ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011 som en del av handlingsplanen. Bare fra februar i fjor til februar i år har kalkylen steget med 16 millioner kroner.

Til formannskapets møte i kveld ber rådmannen om at handlingsprogrammets investeringsbudsjett økes fra 64 til 96 millioner kroner. Økningen på 32 millioner kroner skal finansieres ved å låne 22,5 millioner til. Videre kommer økt statstilskudd med 3,5 millioner og seks millioner kroner mer i momsrefusjon.

Etter de justerte planene skal antall plasser i tilbygget økes fra 20 til 24. En egen rømningsvei mellom fellesrom og beboerrom i første etasje har medført en arealøkning på 400 kvadratmeter siden seneste framlegg for kommunestyret, i september i fjor. Kostad for dette arealet er nesten 15 millioner kroner. 

♦ Kalkylen har en reserve som er på nesten ti millioner kroner, noe som er i underkant av ti prosent. Byggekomiteen har nevnt at tilsvarende projekter med samme detaljeringsgrad (Vestby Arena) har vært utført med en prosentvis mindre reserve. Administrasjonen anbefaler at reserven vurderes på nytt etter anbudskonkurransen som nå skal gjennomføres på grunnlag av tegninger datert 8. mars.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland