www.lokalmagasinet.no NYHETER | Stor interesse foran gjensyn med Son-filmer Sø. 27. sep. 2020
Meny

Stor interesse foran lørdagens gjensyn med Son-filmer

Publisert 17.06.15. Oppdatert og korrigert senest 23:16 Det meldes om stor interesse foran lørdagens gjensyn med to av Odd Birkelands mange Son-filmer produsert i super 8- og 16-mm-format. Visningen blir på storskjerm i 2. etasje på Son Kro, og er satt opp som en del av sommerprogrammet for Son Kystkultursenter. Med de to filmene som er valgt ut, blir det et timelangt program fra kl. 20, inkludert en kort introduksjon.

Foto av Odd Birkeland på sine gamle dager: Privat/Sturla Strand

Birkeland døde i 2003, og blant soninger har det vært en økende interesse for å få et gjensyn med filmene som bærer hans lettkjennelige signatur.

Etter ønske fra kystkultursenteret har arbeid med å få noen utvalgte filmer digitalisert fra VHS til DVD-formatet pågått mer og mindre sammenhengende helt siden i våres, i regi av familien.

Det har nemlig vært, og er fortsatt, problemer med å få en vellykket konvertering av lydsporet på "Zoen op den Water" fra tidlig på 1960-tallet.

ARBEID MED LYDSPOR FORTSETTER

Arbeidet med lydsporet på den timelange filmen fortsetter med bistand fra en lydtekniker som har NRK-bakgrunn. Forhåpentligvis kan filmen, som tar utgangspunkt i Sons historie fra Hollendertiden med utskiping av tømmer, vises ved en annen anledning senere i år.

Så sent som i forrige uke ble en reserve valgt ut blant produksjonen på 11 kortfilmer som Birkeland og fotograf Kjell Bakken fra Moss sto bak.

"Soon i våre hjerter", med Birkelands svoger Odd Pedersen som fotograf, hadde premiere på Klubben så tidlig som i 1958. Også "Zoen op den Water" med det nå så problematiske lydsporet på DVD hadde Pedersen som fotograf.

Premierevisningene på 1960- og gjennom hele 1970-tallet samlet alltid fulle hus, på Solhøy skole, Son skole og på Menighetshuset. I 1976 mottok Birkeland og Bakken Vestby kommunes kulturpris for sitt arbeid. I 1980-årene laget de også to episodefilmer.

De nyeste produktene til enhver tid var etterspurte kulturinnlag i foreninger o.l. i Vestby og Son. Noen av filmene ble også vist på ulike arrangement utenbygds.

Én fant veien til en kortfilmaften på Klubb 7, selveste"Klubbsju" i Oslo. Det var "En dør stod åpen" med et trosfilosofisk fundament bak valg av bilder, musikk og kommentarer. Tittelen speiler nok filmskaperens eget standpunkt, men også de åpne dører han ble møtt med i sitt kjære Son, enten det gjald filmopptak eller deltakelse i andre av hans hjertebarn, som Soon Weekend.

– SPASERBART

– Et spaserbart konsept, som min svigerfar kalte "En dør stod åpen" – og forsåvidt også innretningen på andre av filmene der han var ansvarlig for idé, regi, kommentarer og valg av musikkfølge.  

I en periode var det sjelden mer enn et par år mellom hver premiere. Dette var høydepunkter på den lokale kulturhimmel som mange ventet på så lenge filmparet holdt produksjonen i gang. At Birkeland uten unntak brukte lokale amatører som skuespillere, bidro med sitt til den store interessen.

Slik var og ble Odd Birkeland også en personinstruktør som utrettet små mirakler med folk foran kamera. Noen var rett nok betydelige talenter med lokalrevy-bakgrunn. Men langt de fleste var alminnelige soninger som var nøye håndplukket til å dekke karakterene som de ulike rollene skulle speile. Med nennsomme grep fikk han folk til å senke skuldrene foran kamera og gli inn i rollen og settingen. Flere oppdaget nok her, eller fikk utløp for, ubrukte sider ved seg selv.

Én av filmene, "Les Préludes", ble hedret med Presidentens pris på Norsk Kortfilmfestival, og er blant de to som vises lørdag. Den andre er den 44 minutter lange"Bilder fra et album".

 SVEIN-H. STRAND


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland