www.lokalmagasinet.no NYHETER | Stor endring av Son-hus blir godkjent mot klare faglige råd? Lø. 5. des. 2020
Meny

Stor endring av Son-hus blir godkjent mot klare faglige råd?


LM-foto: Svein-H. Strand

(14.06.17. Oppdatert senest 22:47.) (Reporter Svein-H. Strand) I plan- og miljøutvalgets møte 29. mai ble det et uvanlig utfall av behandlingen i en klagesak. Det gjelder en planlagt større ombygging (tilbygg og påbygg) av et gammelt hus i Feierbakken 1 (bildet), innenfor bevaringsområdet Son indre. Det forelå en usedvanlig sterk og velbegrunnet fraråding fra såvel fylkeskommunen, på vegne av Riksantikvaren, som fra kommunens administrasjon på selvstendig faglig grunnlag.

► Saken havnet på politikernes bord som klageak etter at en søknad om rammetillatelse ble avvist i et administrativt vedtak i mars i år. I det lange saksframlegget til møtet 29. mai tilbakevises punkt for punkt klagerens påstander om bl.a. urettferdighet og ulikebehandling i forhold til andre byggesaker i strøket.

Likevel: Et fellesforslag som ble satt fram av Bygdelistas Thor Einar Ombustvedt sendte saken enstemmig tilbake til rådmannen.

Her blir rådmannen bedt om å legge fram et alternativt forslag til vedtak som er i tråd med den politiske oppfatning i utvalget: At omgjøringen av huset blir godkjent som omsøkt.

Dette kan vanskelig forstås som annet enn et forsøk på å instruere kommunens administrasjonssjef, og LM har bedt rådmannen om en kommentar.

I vedtaket ønskes det også en omgående behandling, noe som må forstås slik at rådmannens eventuelle endrede saksframlegg ønskes framlagt i juni-møtet. Dette er det siste før den politiske sommerferien. (Oppdateres.)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland