www.lokalmagasinet.no NYHETER | Still Reelin' and A-Rockin' On. 2. des. 2020
Meny

Still Reelin' and A-Rockin'

Sir Cliff Richard From A Distance. Oslo Spektrum 27. May 2014

Photographer: Sturla Strand ©
 

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland