www.lokalmagasinet.no NYHETER | Stig ned fra elfenbenstårnet! Fr. 30. okt. 2020
Meny

Stig ned fra elfenbenstårnet!

Publisert 18.11.13. Jeg har lest reportasjen i Moss Avis 13. november og Lokalmagasinets kommentar 14. november. Jeg kan i det store og hele slutte meg til Lokalmagasinets kommentar.

♦ Som daglig vandrer gjennom Son sentrum har jeg forståelse for at deler av næringslivet i Son er skuffet eller fortvilet over tingenes tilstand, og at det er vanskelig for mange. På den annen side bærer reportasjen for mye preg av dommedagsprofetier.

Jeg er enig i at gjennomføringen av miljøgateprosjektet og oppgraderingen av Son torg har tatt altfor lang tid, og med stadig improviseringer underveis. Det verste er imidlertid den totalt manglende informasjon fra Vestby kommune og fra kulturminneavdelingen i fylkeskommunen.

Man kan akseptere ulemper hvis de ansvarlige for prosjektet i det minste gidder å ta hensyn til de berørte gjennom grundig informasjon om framdriften. Nå får vi et inntrykk av arroganse fra de ansvarlige. Det tegner ikke bra. Det er ikke å vente at alle vet hvor man kan få informasjon.

Nå får vi håpe at i hvert fall Storgata åpner for trafikk i rimelig tid før jul. Men da må det nok jobbes døgnet rundt. Til de ansvarlige: Stig ned fra elfenbenstårnet og finn ikke på mer!

Med håpefull hilsen

Ivar Gudmundsen

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland