www.lokalmagasinet.no NYHETER | Sterk kost om å få dokumentinnsyn Ma. 30. nov. 2020
Meny

Sterk kost om å få dokument-innsyn

Publisert 19.09.16 Veldig bra at LM gir oss lesere en faktabeskrivelse av Vestby kommunes "shortcuts" i administrativ saksbehandling vedrørende parkeringsplassene på Ørajordet. Slik jeg leser saken, har kommunen punktert på flere hjul, og da nytter det ikke å holde hardt i rattet. Det går rett ut i Hølenselva. 

► I en e-post til redaksjonen beskriver en leser i uvanlig skarpe ordelag erfaringene med å få dokumentinnsyn i Ørajordet-saken. Vedkommende har tillatt at en redigert del av e-posten offentliggjøres mot å få være anonym. Dette er etterkommet som et unntak fra vår hovedregel om ytringer, da det er sannsynliggjort et behov i tillegg til at leseren har gjort seg kjent for redaksjonen.

Jeg har prøvd å finne denne korrespondansen med Fylkesmannen på kommunens postliste, men det er jo "kul umulig".

Her har de et forbedringspotensiale. Ikke mye offentlighet å spore. Alle dokumenter er unntatt offentlighet, og man må søke om å få dem tilsendt dersom man blir funnet verdig.

Og det er ikke lett å finne ut hvilken virksomhet som er saksbehandler. Det er en hellig samrøre av skoler, barnehager, administrasjon med mer, heter det til slutt.

RÅDMANNEN FORKLARER

Publisert 20.09.16 LM har i dag mottatt rådmann Sjur Authens kommentar til gårsdagens oppslag om innsyn i Ørajordet-korrespondanse mellom Fylkesmannen og Vestby kommune. Rådmannens e-post gjengis nedenfor i sin helhet.

Rådmann Sjur Authen.

► "Postlisten finner man ved å klikke på lenken "postlister" øverst på kommunens hjemmeside. Deretter kan man velge avdeling til venstre på siden, eller bla seg gjennom postlisten for kommunen samlet.

For å få innsyn, klikker man på dokumenttittelen man ønsker innsyn i. Dette genererer en e-post til kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet, vil man få tilsendt dokumentene.

Når det gjelder den aktuelle saken, vil man ved å skrive "Øra" inn i søkefeltet få opp alle sakens dokumenter. Ved å klikke på "rullegardinen" vil man få frem hvilken avdeling som er saksansvarlig.

Det er ingen vurdering av verdighet hos de som ber om innsyn.

Det er ikke riktig at alle dokumenter er unntatt offentlighet. I den aktuelle saken er ingen dokumenter unntatt offentlighet."

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland